Vrijednosti u našem društvu

Djeca nas posmatraju i uče. Naše vrijednosti postaju naša sudbina. Priručnik za edukatore i roditelje Škola vrijednosti pruža obilje ideja koje daju rezultate. Pratim informacije o sukobu dviju djevojčica u Jajcu i razmišljam šta je bila potreba te djece i šta je...

Prijavite se na ljetnji program IIASA

Otvorene su prijave za Ljetni program za mlade naučnike Međunarodnog instituta za primijenjenu sistemsku analizu (IIASA) 2021.  OBLAST: Više oblasti  OPIS: Program je namijenjen doktorantima (idealno oko 2 godine prije doktorata) koji rade na temi kompatibilnoj s...

Prijavite se za online kurs – One 2 One

Glavni cilj ovog kursa je osnaživanje i osposobljavanje omladinskih radnika sa kompetencijama potrebnim za rad u okruženju licem u lice sa mladima kako bi se podržali njihovi procesi učenja i razvoja. OBLAST: Omladinski rad  OPIS: Prijavite se za peto izdanje ovog...