Univerzitet u Sarajevu promovisao 71 doktora nauka

Promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 24. juna 2021. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori...