Prijavite se na UNICEF program obuke

Rok: ovisi o slobodnom radnom mjestu Otvoreno za: kandidate koji su upisani na dodiplomski, postdiplomski ili doktorski program ili su diplomirali u protekle dvije godine Pogodnosti: naknada kao doprinos životnim troškovima i / ili jednokratni paušal, kao doprinos...

Šta volonterski rad omogućava mladim ljudima?

Volontiranje je prilika da se mladi ljudi povežu, da učine nešto korisno u svojoj zajednici, a u konačnici i da donesu promjene. Prema Marianne Williamson: „U svakoj zajednici ima posla koji treba obaviti. U svakom narodu ima rana koje treba zaliječiti. U svakom srcu...

Kako emocionalna pismenost doprinosi poslovnom uspjehu?

Određena istraživanja su pokazala da osobe sa razvijenijom vještinom emocionalne pismenosti imaju preduslove da budu uspješniji u poslu kojeg obavljaju i da je to jedna od važnijih vještina koja doprinosi lakšem prilagođavanju promjenama i uspješnijoj komunikaciji sa...