Studenti u Tuzli se bude! – Karton revolucija

Poziv na akciju, vrijeme je! – Karton revolucija će u narednim danima uputiti zahjtev Rektoratu Univerziteta u Tuzli u kojem ćemo na osnovu Zakona o pristupu informacijama tražiti podatke o tome na osnovu kojeg zakona ili pravnog akta se vrši naplata prijava za...