Fakat je vakat da nagradimo lidere

U društvu punom izazova, kakvo je Bosna i Hercegovina, postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima. Krovne organizacije mladih u BiH žele da odaju priznanja za ukupan doprinos lokalnih samouprava...

Otvorene su prijave za Omladinski inkubator

Vijeće mladih Federacije BiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH raspisuju Javni poziv za učešće u programu Omladinski inkubator – program jačanja kapaciteta omladinskih organizacija u Bosni i Hercegovini, koji je namijenjen:...

Javni poziv za radno mjesto u Vijeću mladih FBIH

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali...