Tamna strana našeg zraka

Zagađenje zraka je vodeći ekološki faktor rizika za zdravlje.

Prema trenutnim rezultatima mjerenja zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo i podacima do kojih je došla World Health Organization (WHO) , životni vijek stanovništva ovog područja može biti kraći za najmanje godinu dana isključivo zbog ogromne količine polutanata koje svakodnevno udišu.

Facebook