Trening – Medijator omladinskih informacija (JIMMY)

Banja Luka (Bosna i Herzegovina), 28-30. mart 2023.

JIMMY kurs obuke je usmjeren na omladinske radnike koji, u kontekstu svog svakodnevnog posla, djelimično, ali ne isključivo, pružaju informacije mladima. Kurs je osmišljen da razvije nove vještine u oblasti informiranja i savjetovanja mladih za omladinske radnike ili druge stručne radnike sa mladima, npr. dekani, mentori ili tutori.

Trening će se održati u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, od 28. do 30. marta 2023. godine. Učešće na treningu je besplatno.
Popunjavanjem sljedećeg online obrasca iskazujete želju za učešćem na treningu, rok za prijave je 17.03.2023. https://forms.gle/QkdSKP9kqnahkZSF7

Ciljevi ovog treninga su:
 promovirati informisanje mladih u drugim sektorima omladinskog rada;
 razviti partnerstvo između omladinskih radnika i omladinskih informativnih centara;
 obezbijediti alat za mlade radnike za pružanje osnovnih informacija o mladima;
 poboljšati kvalitet i dostupnost informacija mladima;
 poboljšati informativne usluge za mlade putem povratnih informacija dobijenih radom s mladima.

Do kraja kursa polaznici će moći:
 razumjeti šta su informacije o mladima;
 vidjeti važnost informisanja mladih za razvoj i osnaživanje mladih;
 razumjeti vezu između informisanja mladih i rada s mladima;
 razumjeti kako koristiti praktične vještine informiranja mladih i kvalitete u njihovoj ulozi omladinskog radnika;
 biti svjesni resursa i mreža koje mogu podržati njihov rad;
 uspostaviti partnerstvo sa njihovim najbližim informativnim centrom za mlade, što bi dovelo do potencijalnih veza sa regionalnim, nacionalnim i međunarodnim mrežama;
 steći osnovna znanja o ključnim pitanjima i aktuelnim potrebama mladih za informacijama.

 

Idealni profil učesnika:

 Omladinski radnici, pružaoci informacija za mlade, multiplikatori, mladi lideri (rade u organizacijama civilnog društva, grupama mladih, omladinskim centrima, specijalizovanim omladinskim informativnim centrima, savjetima mladih,
opštinama, itd.);
 Posvetiti će se završetku cijelog kursa u predviđenom vremenskom okviru;
 Ima iskustvo u radu sa mladima;
 Potencijalni multiplikatori informativnog rada sa mladima;
 Posjeduje jezične vještine za završetak kursa
 Poznavanje jezika za završetak kursa na engleskom jeziku.

Sadržaj kursa:
Područje 1: Šta je omladinski informativni rad?
 Zadatak prije kursa
 Uvodna sesija: JIMMY koncept
 Sesija 1.1 – Principi i ključne vrijednosti
 Session 1.2 – Ključni zadaci – Šta Jimmy radi?

Područje 2: Ciljna grupa
 Sesija 2.3 – Adolescencija i potrebe za informacijama
 Sesija 2.4 – Potrebe mladih za informacijama u digitalnoj/nedigitalnoj generaciji

Područje 3: Vještine
 Sesija 3.5 – Komunikacija sa mladim ljudima koji traže savjete i smjernice
 Sesija 3.6 – Fokusirani razgovor i planiranje akcije

Područje 4: Osnove kvalitetnih informacija i naredni koraci
 Sesija 4.7 – Osnove kvalitetnih informacija
 Sesija 4.8 – Sljedeći koraci: Uspostavljanje veze sa omladinskim informativnim centrom

 

Evaluacija
Aktivnost poslije kursa
Učesnici će nakon uspješnog završetka kursa dobiti ERYICA certifikat.
Očekivani broj učesnika: 30
Kurs bi mogao privući visok nivo interesovanja; stoga možemo biti u situaciji da će biti neophodna selekcija učesnika. Ukoliko se to desi, odabrati ćemo na osnovu ravnoteže organizacija zastupljenih u obuci, motivacije i iskustva kandidata kao što je izraženo u obrascu za prethodnu registraciju, te geografske i rodne ravnoteže.

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi