Trening socijalno poduzetništvo i nevladine organizacije

Socijalno poduzetništvo je organizovana djelatnost koja se zasniva na tržišnim principima, a radi ispunjavanja društvenih ciljeva, odnosno stvaranja mogućnosti za rješavanje socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, ekonomskih, ekoloških ili drugih društvenih problema pojedinih grupa građana, uže ili šire zajednice, kao i sprečavanja nastajanja i otklanjanje posljedica društvene isključenosti i jačanja društvene solidarnosti i kohezije. Najviše prostora za socijalno poduzetništvo ima u nevladinom sektoru u kojem je i prepoznata mogućnost za njegov razvoj. Zakon o socijalnom poduzetništvu u Republici Srpkoj na snazi je od 2021. godine, kada je usvojen i u Brčko Distriktu BiH, dok u Federaciji BiH, ovaj Zakon još uvijek nije usvojen.

Cilj obuke jeste podići svijest i doprinijeti razvoju kapaciteta predstavnika nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini o konceptu socijalnog poduzetništva te mogućnostima i prednostima koje primjena socijalnog poduzetništva može donijeti u radu organizacija. Tokom obuke biti će obrađene teme o regulatornom okviru za socijalno poduzetništvo u BiH, entitetima i Brčko distriktu BiH, prednostima koncepta socijalnog poduzetništva, načinima i oblicima registracije socijalnih preduzeća i dr. Poseban aspekt obuke biti će posvećen analizi tržišnih mogućnosti i kreiranju strategije održivosti poslovnih modela socijalnih preduzeća u poslovnom okruženju u Bosni i Hercegovini.

Tehničke informacije:

Trening će se održati u Sarajevu u periodu od 26. do 28. jula 2023. godine. Organizator snosi troškove radnih materijala, ishrane tokom trajanja treninga, smještaja, te putnih troškova koji se refundiraju isključivo na račun organizacije koju učesnik/ca predstavljaju u toku trajanja treninga. Detaljnije tehničke informacije i program rada odabrani učesnici/ce, dobiti će najkasnije sedam dana pred početak treninga. Trening će voditi Mirela Omerović, poduzetnica i vlasnica „Momentum Consulting“  Tuzla. Zainteresiranim organizacijama preporučuje se prijava u parovima zbog metodologije rada. Radi se o naprednom treningu, te će prednost pri selekciji imati prijavljene osobe koje obnašaju menadžerske pozicije u organizacijama.

Potvrda o učešću na treningu:

Potvrdu o učešću na treningu dobiti će učesnici/ce koji/e budu prisutni/e minimalno 90% vremena tokom trajanja treninga.

Organizatorica:

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: mateja.bojat@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 772.

Biografija trenerice: 

Mirela Omerović je poduzetnica i vlasnica „Momentum Consulting“  Tuzla te ekspertica za razvoj poduzetništva u Investicijskoj fondaciji Impakt. Radno iskustvo sticala je i u javnom sektoru, te je obavljala funkciju pomoćnice ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona kao i savjetnice Premijera Tuzlanskog kantona za međunarodnu saradnju i razvojne projekte. Njeno radno iskustvo vezano je i za Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli na kojem je angažovana kao asistent-vanjski saradnik na katedri za Menadžment i poduzetništvo. Radila je i u GOPA predstavništvu u BiH, Centru za razvoj poduzetništva Tuzla i Business StartUp Centru Univerziteta u Tuzli. Ima više od 15 godina iskustva u oblasti poduzetništva te je direktno učestvovala u uspostavljanju više od 300 novih biznisa širomBosne i Hercegovine. Formalno obrazovanje sticala je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli ali i naUniverzitetu u Novom Sadu gdje je završila master studije iz oblasti poduzetništva. Autor  je niza brošura i vodiča iz područja poduzetništva, kao i naučno-istraživačih radova.

Preuzeto sa: mladi.org

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“