Tuzla: Potpisani ugovori o realizaciji projekata za mlade i nacionalne manjine

U petak, 11.9.2020. godine, gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, upriličio je prijem za organizacije civilnog društva čiji projekti su putem javnog poziva odabrani za sufinansiranje iz budžeta Grada Tuzle, a odnose se na projekte za mlade, nacionalne manjine i realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, objavila je 6.7.2020. godine Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle neprofitnim organizacijama sa pet grantovskih pozicija. Nakon provedene procedure odabira projekata, za finansiranje projekata neprofitnih organizacija i sportskih klubova odobreno je ukupno 265.000,00 KM iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu.

Na sastanku se razgovaralo o saradnji Grada Tuzle sa civilnim sektorom, kao i o specifičnim oblastima, te o prilagođavanju rada novonastalim uslovima uzrokovanim pandemijom. Predstavnici organizacija civilnog društva izrazili su zadovoljstvo saradnjom sa Gradom Tuzlom i nadležnom Službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, i zahvalili Gradonačelniku Imamoviću na razumijevanju koje Gradska uprava Tuzla ima za nevladin sektor.
Naglasili su da jedino Grad Tuzla nije umanjio ili obustavio dodjelu sredstava za podršku nevladinom sektoru. Gradonačelnik Jasmin Imamović je naglasio važnost nevladinog sektora te istakao da su ljudi jedan od faktora razvoja i da će Grad Tuzla i u narednom periodu nastaviti djelovati u pravcu razvoja i sinergije nevladinog, vladinog i biznis sektora. „Drago mi je da smo uspjeli ostvariti naše planove, bez obzira na pandemiju, i da smo uspjeli ostvariti dobru saradnju sa organizacijama civilnog društva, posebno sa udruženjima nacionalnih manjina i omladinskim udruženjima. Kada imamo ovakvu saradnju i sinergiju, nema tog cilja koji ne možemo dostići i ostvariti.
Podržali smo sjajne projekte u svim oblastima. Što se tiče projekata za mlade, oni su zaista raznovrsni, od onih koji se odnose na psihološku podršku, na zaštitu od diskriminacije, do projekata iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite okoliša.
Zaista bi bila šteta ne podržati sve ove projekte civilnog sektora“, istakao je gradonačelnik, te dodao kako je razočaran saznanjem da drugi nivoi vlasti nisu pružili adekvatnu ili nikakvu podršku civilnom sektoru, kao jednom od važnih segmenata razvoja i uključivanja građana u demokratske procese. Nedžad Jusić, vijećnik Gradskog vijeća iz reda nacionalnih manjina se zahvalio gradonačelniku i većini u Gradskom vijeću što su još 2016. godine prihvatili njegovu inicijativu za formiranje budžetske linije za „ostale nacionalne manjine“, s obzirom da je podrška za Rome već ranije postojala. „Ja sam kao vijećnik u Gradskom vijeću iz reda nacionalnih manjina dužan i obavezan da štitim prava svih nacionalnih manjina i zahvalan sam gradonačelniku i većini u Gradskom vijeću što se moja inicijativa već četiri godine uspješno realizuje.
Podrškom projektima nacionalnih manjina čuvamo njihov i naš kulturni identitet. Siguran sam da ova podrška ni u narednom periodu neće izostati. Tuzla je specifična sredina, ovdje se sve nacionalne manjine osjećaju sigurnim i ravnopravnim i siguran sam da će i građani prepoznati zbog čega je stanje tako kako jeste, te da će tako ostati i u narednom periodu“, izjavio je Nedžad Jusić.
(Tuzlanski.ba)

Posljednji postovi