UG Proslavi Oporavak – Prijave na poziciju PR and Communication Officer

UG Proslavi Oporavak je nevaladina organizacija osnovana 2008. godine, sa sjedištem u Sarajevu i djeluje na razini države Bosne i Hercegovine. Udruženje svoje djelovanje usmjerava na prevenciju ovisnosti o drogama, rehabilitaciju i resocijalizaciju, te savjetovani rad sa osobama ovisnim odrogama i njihovim porodicama.  Više o nama saznajte na našoj web stranici.

Pozivamo sve zainteresovane nezaposlene osobe da se prijave na poziciju PR and Communication Officer.
Trebamo člana tima koji će obavljati  slijedeće dužnosti:

 • Revidiranje komunikacijske strategije
 • Kontakt sa medijima- dopisi, objave
 • Priprema zapisnika i izvještaja sa sastanaka
 • Organiziranje prezentacije naših programa, info susreti , press konferencije, gostovanja, radionice i drugi događaji
 • Ažuriranje web stranice i socijalnih mreza na bosankom i engleskom jeziku
 • Istraživanje, prikupljenje i obrada podataka i informacija
 • Korespodencija sa partnerima na bosankom i engleskom jeziku
 • Izrada sedmičnih, mjesečnih i godišnjih izvještaja
 • Drugi zadaci u skladu sa potrebama organizacije

Potrebne kvalifikacije:

 • Bachelor/Master žurnalistike, komunikologije, ekonomije ili sličnih oblasti
 • Napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Znanje/iskustvo u održavanju web stranica i socijalnih mreža- WordPress
 • Izražene komunikacijske, organizacijske i analitičke vještine i sposobnost izvještavanja
 • Iskustvo volontiranja u NVO sektoru je poželjno

Ukoliko prepoznajete sebe u gore navedenim dužnostima i želite se priključiti našem timu pozivamo vas da se prijavite.
Kako se prijaviti?
Prijave slati na mail: M.Nisic@proslavi-oporavak.ba, slanjem motivacionog pisma i CV-a.
Konkurs je otvoren do 07.06.2021.