Oglas za radno mjesto – SOS asistent/ica u Kući za mlade

1 izvršilac na određeno vrijeme

Misija pozicije:
SOS asistent/ica u Kući za mlade boravi u Kući za mlade kao podrška i pomoć mladima i saradnicima za brigu o mladima.
Prvenstveno se fokusira na brigu o mladima, provodi dogovorene i planirane aktivnosti sa mladima i boravi u kući preko noći. Smjene i raspored rada kao i planirane aktivnosti dogovara sa Liderom Kuće za mlade.
Primjenjuje sve SOS standarde brige o mladima i druge relevantne politike i koncepte kada je u pitanju brige o mladima.
Glavne dužnosti i zadaci:
Podržava razvoj mladih

 • Podržava mlade i saradnike za brigu o mladima u atmosferi sigurnosti i razumijevanja;
 • Podržava saradnike za brigu o mladima o cjelovitom razvoju mlade osobe (njihovom zdravlju, sigurnosti, školovanju, socijalizaciji, emotivnoj stabilnosti i pripremi za osamostaljivanje i/ili reintegraciju u porodicu porijekla u skladu sa pedagoškim zahtjevima);
 • U cjelosti je upoznata sa mjerama razvoja za svaku mladu osobu u kući za mlade koju podržava i osigurava dogovorenu podršku i uslove za razvoj mlade osobe u skladu sa Individualnim razvojnim planom;
 • Adekvatno komunicira sa saradnicima, uvažava sugestije stručnog tima i aktivno je uključena u timski rad. Blagovremeno se obraća za pomoć saradnicima ako joj je pomoć potrebna;
 • Brine o sigurnosti mladih u kući za mlade. Sprječava opasne aktivnosti;
 • Brine o zdravlju mladih. Adekvatno, u dogovoru sa stručnim saradnicima u kući za mlade, provodi terapiju prema uputi ljekara. Blagovremeno traži ljekarsku pomoć za mladu osobu ako je ista potrebna. Poduzima sve mjere s ciljem prevencije i očuvanja zdravlja mladih. Prati održavanje higijene kod mladih i u Kući za mlade;
 • Vodi računa o školskim obavezama mladih;
 • Kreira opuštenu atmosferu u kući za mlade, te uključuje mlade osobe u zajedničke rituale;
 • Učestvuje u timskim aktivnostima (sastanci, edukacije);
 • Učestvuje u pripremi obroka sa mladima;
 • Brine o sopstvenom psihofizičkom zdravlju i profesionalnom razvoju. Prisustvuje edukacijama i timskim supervizijama koristeći individualnu superviziju po potrebi. Spremno pristupa godišnjim i naknadnim razgovorima o radu.

Ostali poslovi

 • U skladu sa potrebama Programa dječijeg sela Gračanica, a na zahtjev direktno nadređenog korektno i na vrijeme obavlja i druge poslove.

Odgovornosti

 • Osigurava kvalitetu brige o mladima u kući za mlade;
 • Odgovoran/na da svoje poslove obavlja stručno, profesionalno i savjesno postupajući u skladu sa zakonima, vizijom, misijom, politikama i da obezbjedi sprovođenje standarda u implementaciji programskih aktivnosti;
 • Odgovoran/na za upoznavanje sa mjerama razvoja za svaku mladu osobu u kući za mlade koju podržava i osigurava dogovorenu podršku i uslove za razvoj mlade osobe u skladu sa Individualnim razvojnim planom;
 • Odgovara za nadzor nad mladim, zdravstvenom stanju mladih, ispunjavanju obaveza mladih kada mijenja stručne saradnike za brigu o mladim;
 • Odgovara za promovisanje i primjenu procedura za očuvanje bezbjednosti djece u okviru politike zaštite djece;
 • Odgovoran/na za očuvanje prava djece, ljudska prava i zastupanje: u svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dječjih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost djece) i koordinirano i dosljedno promoviše ciljeve zastupanja prava djece i generalno ljudska prava.

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • SSS
 • Poželjno je prethodno iskustvo u radu sa djecom
 • Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Dobro fizičko zdravlje i emotivna stabilnost
 • Spremnost za život i rad u jednom od SOS Dječijih sela, vođenje vlastitog domaćinstva i briga o djeci
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje iz oblasti odgoja djece
 • Prihvatanje različitosti i spremnost na timski rad
 • Motiviranost za rad sa djecom
 • Emotivna stabilnost i dugoročna posvećenost brizi o djeci u SOS Dječjim selima
 • Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji

Oglas ostaje otvoren do 8. maja 2021. godine.
Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International – Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SOS PORODIČNA NJEGOVATELJICA U PROGRAMU DJEČIJE SELO GRAČANICA“.
Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.
Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.
(sos-ds.ba)