Oglas za posao: Voditeljica kuće za mlade SOS Programa Dječije selo Gračanica

1 izvršilac na određeno vrijeme, mjesto rada Tuzla


Misija pozicije:
Voditelj/ica Kuće za mlade upravlja servisima SOS Programa Dječije selo Gračanica u porodičnom obliku brige namijenjenih mladima u Kući za mlade, polusamostalnom obliku brige i samostalnom obliku brige.
On/a koordinira sve aktivnosti i odgovorna je za efikasan i efektivan rad servisa sa mlade/kuće za mlade, te rad timova servisa za mlade. Uloga Voditelja/ice Kuće za mlade je da na strateški način prema politikama i vrijednostima organizacije SOS Dječijih sela vodi i koordinira razvoj i aktivnosti unutar servisa za mlade, uključujući osiguranje kvalitete brige o mladima u okviru SOS porodičnog oblika brige na što bolji način.
Voditelj/ica Kuće za mlade je odgovoran/na da osigura i koordinira razvoj potencijala svih servisa za mlade, te da prati rad uposlenih (saradnici za brigu o mladima). On/a je odgovorna za profesionalnu podršku neposredno nadređenom licu i direktoru programa SOS Dječijeg sela Gračanica u implementaciji upravljanja projektnim ciklusom na programskoj lokaciji kroz obezbjeđenje implementacije zadatih ciljeva u Strategiji i akcionim planovima vezanih za mlade i servise za mlade, te implementaciji servisa definisanih u planovima implementacije grantova i projekata vezanih direktno za programe za mlade.
On/a vodi i supervizira timom unutar servisa za mlade, uključujući i specijalizirani rad sa mladima, te pruža generalnu podršku radu uposlenih. O ovim aktivnostima izvještava neposredno nadređene. Voditelj/ica Kuće za mlade aktivno učestvuje u efektivnom planiranju, monitoringu, evaluaciji i izvještavanju vezano za servise za mlade u Porodičnom obliku brige, doprinosi izgradnji partnerstva sa lokalnom zajednicom i državnim vlastima, te predstavlja SOS organizaciju i model servisa za mlade na proaktivan i profesional način.
Neophodne kvalifikacije i kompetencije:
Obavezni uslovi
– VSS društvenog smjera (poželjno iz oblasti psihologije i/ili pedagogije)
– Iskustvo rada u programima podrške razvoju djece i mladih u trajanju od najmanje 5 (pet) godina
– Poželjno znanje iz oblasti menadžmenta i razvoja ljudskih potencijala
– Snažan interes za rad sa djecom i mladima
– Iskustvo u savjetodavnom radu (grupnom i individualnom)
– Dobro poznavanje i razumijevanje razvojnih faza kod djece i mladih
– Dobro poznavanje državnog obrazovnog i socijalnog sistema
– Razumijevanje i iskustvo u primjeni Konvencije o pravima djeteta
– Dobre komunikacijske vještine i izražena spremnost za timski rad
– Spremnost na fleksibilno radno vrijeme
– Dobro poznavanje engleskog jezika
– Vozačka dozvola B kategorije
– Poznavanje rada na računaru
– Visoki nivo komunikacijskih vještina
– Poznavanje lokalnih konteksta i kulture
– Fleksibilna i komunikativna osoba, otvorena za nova iskustva, spremna za timski i savjetodavni rad, te rad u smjenama.
– Spremnost na vođenje mladih u obavljanju kućnih poslova
Kompetencije – znanja, vještine, sposobnosti
– Podrška u odgojnom procesu djece u SOS porodicama, podrška SOS roditelju u specifičnim situacijama
– Mogućnost da sagleda kompletnu situaciju u kojoj dijete raste i razvija se i u skladu sa tim pruži adekvatnu intervenciju
– Poznavanje nacionalnih politika u području brige o djeci
– Svjesnost i razumijevanje tema iz oblasti razvoja socijalne politike, uključujući prava spolova, zdravlja, HIV/AIDS, edukacije i sl.
– Odlično poznavanje standarda, pravnih pitanja, dešavanja u području socijalne brige, naročito djece i mladih.
– Pozitivan i profesionalni pristup, visoko organiziran, usmjeren na rezultate, sposoban raditi samostalno sa visokim stepenom inicijative i posvećenosti u vođenju tima.
– Organizacijske vještine – vještine planiranja i organiziranja resursa potrebnih za postizanje ciljeva
– Vještine treniranja (coaching) i mentorstva
– Sposobnost za upravljanje vremenom i spremnost da radi pod pritiskom
– Osnovna znanja o prikupljanju sredstava i javnog finansiranja
– Znanja o budžetiranju, finansijskom upravljanju i upravljanje projektnim ciklusom, praćenje i evaluacije.
(sos-ds.ba)