Ukida se preporuka za deset evropskih država: Švedska ne preporučuje putovanje u BiH do septembra

Zemlje za koje se ukida preporuka su Hrvatska, Grčka, Španija, Italija, Portugal, Slovenija, Francuska, Island, Belgija, Švicarska i Luksemburg


Švedska od 30. juna ukida preporuku da se u deset evropskih država ne putuje ako nije nužno, objavilo je švedsko ministarstvo vanjskih poslova danas.
Kada je riječ o ostalim državama preporuka i dalje ostaje na snazi, a među zemljama u koje se ne preporučuje putovanje je i Bosna i Hercegovina.
Zemlje za koje se ukida preporuka su Hrvatska, Grčka, Španija, Italija, Portugal, Slovenija, Francuska, Island, Belgija, Švicarska i Luksemburg.
– Za druge zemlje preporuka (da se ne putuje ako putovanje nije nužno) još uvijek vrijedi. Za zemlje van EU i Šengena ona će biti produžena do 31. avgusta – rekla je ministrica vanjskih poslova Ann Linde na konferenciji za medije.
Ranija preporuka da se ne putuje ako nije nužno, objavljena 14. marta, a potom produžena 13. maja do 15. jula, vrijedila je za sve zemlje.