Ulična akcija Inicijative Građanke za ustavne promjene

Fondacija CURE i Mreža za izgradnju mira u petak 2. 12. 2022. godine u 12:00 časova ispred Sarajevo City Centra (SCC, Vrbanja 1., Sarajevo), u okviru Inicijative „Građanke za ustavne promjene“, organizuju uličnu akciju

Aktivistkinje Fondacije CURE i Mreže za izgradnju mira dugogodišnje su članice/podržavateljice Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ i tokom ulične akcije u Sarajevu dijeliće informativne materijale i razgovarati sa građankama i građanima. Osnovni cilj ulične akcije jeste da se građani/ke upoznaju s ustavnim reformama i prioritetima kao što su upotreba rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i spolne ravnopravnosti i proširenje postojećeg.

Kataloga prava odredbama koje reguliraju jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu. Građani/ke će imati priliku da se upoznaju s dokumentima „Platforma ženskih prioriteta s amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive“, „Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)“, te s istraživanjem „Šta građani i građanke BiH misle o Ustavu BiH?“ koje je Inicijativa izradila kako bi ukazala na sve nedostatke postojećeg Ustava BiH.

Članovi i članice Inicijative smatraju da reforma Ustava Bosne i Hercegovine mora predstavljati konsenzus, ne samo političkih aktera/ica, nego i svih građana i građanki o najvažnijim pitanjima kojima bi se definirao budući okvir zajedničkog života. S tim u vezi, u ustavni proces moraju se ravnopravno uključiti i žene i muškarci.

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa koja okuplja 35 organizacija civilnog društva i aktivista/kinja koji/e kontinuirano rade na razumijevanju pojmova spola i roda, mira, slobode i ljudskih prava. Zalažu se za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive sa vizijom da se ostvari egalitarno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

 

Fondacija CURE i Mreža za izgradnju mira u petak 2. 12. 2022. godine u 12:00 časova ispred Sarajevo City Centra (SCC, Vrbanja 1., Sarajevo), u okviru Inicijative „Građanke za ustavne promjene“, organizuju uličnu akciju

Aktivistkinje Fondacije CURE i Mreže za izgradnju mira dugogodišnje su članice/podržavateljice Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ i tokom ulične akcije u Sarajevu dijeliće informativne materijale i razgovarati sa građankama i građanima. Osnovni cilj ulične akcije jeste da se građani/ke upoznaju s ustavnim reformama i prioritetima kao što su upotreba rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i spolne ravnopravnosti i proširenje postojećeg.

Kataloga prava odredbama koje reguliraju jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu. Građani/ke će imati priliku da se upoznaju s dokumentima „Platforma ženskih prioriteta s amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive“, „Vodič kroz Ustav od Ž(ena) do A(mandmana)“, te s istraživanjem „Šta građani i građanke BiH misle o Ustavu BiH?“ koje je Inicijativa izradila kako bi ukazala na sve nedostatke postojećeg Ustava BiH.

Članovi i članice Inicijative smatraju da reforma Ustava Bosne i Hercegovine mora predstavljati konsenzus, ne samo političkih aktera/ica, nego i svih građana i građanki o najvažnijim pitanjima kojima bi se definirao budući okvir zajedničkog života. S tim u vezi, u ustavni proces moraju se ravnopravno uključiti i žene i muškarci.

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa koja okuplja 35 organizacija civilnog društva i aktivista/kinja koji/e kontinuirano rade na razumijevanju pojmova spola i roda, mira, slobode i ljudskih prava. Zalažu se za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive sa vizijom da se ostvari egalitarno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

 

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi