Univerzitet u Istočnom Sarajevu promovirao 44 doktora nauka (VIDEO)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, povodom obilježavanja Dana Univerziteta promovisao 44 doktora nauka za akademsku 2019/2020. i 2020/2021. godinu.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić rekao je da se promovisani doktoranti priključuju broju od 493 doktora nauka i da su se na dan promocije upisali u elitu naučnih radnika Univerziteta i RS-a.
Studenti koji su ušli u proceduru, svoje doktorate moraju završiti do 30. decembra 2022. godine.