Upit za dostavu ponuda: Izrada promo videa i promo klipova

U sklopu aktivnosti vezanih za promociju projekta  „Snaga lokalnog“ Udruženje građana Mreža za izgradnju mira pristupila je prikupljanju ponuda koje treba da uključuje sljedeće usluge/proizvode:

I Produkcija  i distribucija promotivnog filma, o projektu „Snaga lokalnog“ u trajanju  od okvirno 10 minuta – 1 film.

II Produkcija promotivnih  video klipova za socijalne mreže, Snaga lokalnog u trajanju od okvirno 30 do 45 sekundi – 8 video klipova.

Ovaj angažman uključuje:

  • Pripremu plana produkcije;
  • Pripremu sinopsisa za promotivni film u suradnji sa projektnim timom;
  • Produkciju grafičkih špica za promotivni film i promotivne video klipove;
  • Snimanje video materijala za promotivni film i promotivne video klipove;
  • Montiranje promotivnog filama i promotivnih video klipova;
  • Titlovanje promotivnog filma i promotivnih video klipova;
  • Finalna produkcija promotivnog filma i promotivnih  video klipova najkasnije do 15. avgusta 2022. godine;
  • Finalna postprodukcija promotivnog filma najkasnije do 20. avgusta 2022. godine;
  • Distribucija promotivnog filma na TV stanice i audio zapisa filma na radio stanice (1 medij sa nacionalnim dosegom i najmanje 3 lokalna medija);
  • Distribucija promotivnog filma i audio zapisa promotivnog filma – 20. avgusta – 30. septembra 2022.godine.

Projektna aktivnost bi se trebala održati u periodu od  20. juna do 30. septembra 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda je 13. jun 2022. godine na info@mreza/mira.net  poštom u zatvorenoj koverti na adresu Udruženje Mreža za izgradnju mira, Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo.

Projekat “Snaga lokalnog”  ima za cilj pomoć zajednicama u BiH za razvoj njihovih kapaciteta koji će omogućiti održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa, a podržan je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.

Posljednji postovi