Uskoro opremanje studentskog kulturnog centra u Banjaluci – Raspisan tender za uređenje scene i pratećeg audio-vizuelnog sistema

Univerzitet u Banjaluci raspisao je javni poziv za izvođenje radova na unutrašnjem uređenju i opremanju studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjaluci.

Ilustracija (Foto: Roman Rvachov/shutterstock.com)

Procijenjena vrijednost radova je 1,2 mil KM bez PDV-a, a predviđeno je sprovođenje i postupka e-aukcije.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centrakoji obuhvataju sljedeće: građevinske radove, građevinsko-zanatske radove, ostale radove, -opremu, scensku mehaniku, scensku rasvjetu, audio i video sisteme, -elektrotehničke instalacije, mašinske instalacije i hidrotehničke instalacije. Rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana, računajući od dana uvođenja izabranog ponuđača u posao.

Arhitektonski projekat unutrašnjeg opremanja Studentskog kulturnog centra sastoji se od dvije cjeline : projekat enterijerskog uređenja i projekat scenske mehanike, osvjetljenja i audio- video sistema, ističe se u projektnoj dokumentaciji koju je izradio Urbis centar iz Banjaluke.

Projekat enterijerskog uređenja odnosi se na sve završne zanatske radove u smislu definisanja dodatnih pregradnih zidova, vrata, spuštenih stropova, podova i svih završnih obrada u samom prostoru, ali i na definisanje i usaglašavanje svih faza (hidro, elektro, mašinska) u skladu sa dizajnerskim rješenjima i elaboratom scenske mehanike, osvjetljenja i audio-vizuelnih sistema. Projekat enterijeskog uređenja takođe obuhvata dizajn ili specifikaciju mobilijara koji se predviđa u samom prostoru.

Centralno mjesto zauzima pozorišna sala sa gledalištem od 99 mjesta. Prostor ispod gledališta se koristi kao depo za skladištenje kostima i scenske opreme, i kao tehnička prostorija – kabina za režiju male sale. Studio je prostorija male scene, namjenjena za snimanje i tonske vježbe i probe pa samim tim ima svu ugrađenu tehniku i opremu za ovu vrstu sadržaja.

Rok za prijem ponuda ističe 7. marta u 12.00 časova, a detalji se nalaze OVDJE.

ba.ekapija.com

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.