“USPJEH” BiH – Mjesec dana ženskog romskog aktivizma

Ovogodišnji 11 po redu Mjesec dana ženskog romskog aktivizma se djeli na 5 oblasti i 5 sedmica (svaka sedmica počinje ponedeljkom i to: 8.3., 15.3., 22.3., 29.3 i 5.4.2021).

Oblasti po sedmicama su:
I – Sedmica od 08. do 14.03.2021 je sedmica RAVNOPRAVNOSTI
Slogan ove sedmice  je „RAVNOPRAVNOST je moje pravo, a ne privilegija“.
Aktivnosti ove sedmice su: Ulične akcije 08.03.2021 u Tuzli, Kakanju, Prnjavoru, Bijeljini, Modriči i Visokom na gradskim trgovima od 11 do 12 sati. Dijeliti će se karanfili i letci sa porukama ove sedmice. Na društvenim mrežama naših organizacija i web stranicama  tokom ove sedmice se promovišu mjere iz Platforme od 09.03-13.03.2020 koje su vezane za pitanja ravnopravnost.
II – Sedmica od 15-21.03.2021 je sedmica SIGURNOSTI
Slogan ove sedmice je „SIGURNOST je moje pravo, a ne privilegija“.
Aktivnosti ove sedmice su: U svakoj općini/gradu biti će organizovan jedan sastanak sa institucijama /zvaničnicima (Centar za socijalni rad, Policijske uprave, obrazovne institucije (osnovne i srednje škole), zdravstvene institucije na lokalnom nivou (domovi zdravlja), druge NVO koje djeluju na lokacijama gdje članice mreže djeluju, općine/gradske uprave) koji trebaju da rezultiraju zaključcima odnosno takozvanih 5 koraka ili zaključaka  kako će se institucije i naše organizacije boriti za sigurnost Romkinja i na koji način to možemo postići (sigurnost može biti: zdravstvena, socijalna, stambena, društvena, nasilje, maloljetnički brakovi). Nakon svakog sastanka objaviti ćemo jednu fotografiju i objaviti je na društvenim mrežama, web stranicima ali i medijima da smo održali sastanak i da je on rezultirao zajedničkim zaključcima koje će doprinjeti sigurnosti Romkinja. Te u zavisnosti od donesenih zaključaka ćemo navesti šta je ono što je dogovoreno. Iako se aktivnosti implementiraju u 6 općina/gradova, organizovati ćemo 5 ovih sastanaka osim u općini gdje djeluje individua Elvisa Džafić (Modriči) nećemo već se ona priključiti planiranom sastanku u Prnjavoru.  Pored toga u toku ove sedmice,  a povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije ćemo održati po jednu uličnu akciju u Tuzli, Kaknju, Prnjavoru, Bijeljini, Modriči i Visokom. Ulična akcija će se održati 21.03.2021. godine u navedenim gradovima/općinama.
III – Sedmica od 22-28.03.2021 je sedmica VIDLJIVOSTI.
Slogan ove sedmice je „VIDLJIVOST je moje pravo, a ne privilegija“.
Aktivnosti ove sedmice su: Fokusirati ćemo se na društvene mreže, medije (svaka organizacija u saradnji sa lokalnim medijima može pokušati dobiti besplatan termin za jedan ili dva predstavljanja). Tokom ove sedmice svaki dan se objavljuje postojeći video isječak koji imamo a članice mreže su ga zajednički uradile u prethodnom periodu, te film o pozitivnim pričama Romkinja u BiH snimljen u okviru projekta finansiranog od Vijeća Evrope/Evropske Unije. Tokom ove sedmice objavljuju se i preporuke i mjere iz Platforme za unapređenje prava i položaja Romkinja u BiH na ovu temu.
IV – Sedmica od 29.03.-04.04.2021 je sedmica UKLJUČENOSTI.
Slogan ove sedmice je „UKLJUČENOST je moje pravo, a ne privilegija“.
Aktivnosti ove sedmice su: Dogovoriti zajednički sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na koji će ići predstavnice članice ženske romske mreže „Uspjeh“. Tema ovog sastanka je koliko su Romkinje uključene u procese donošenja odluka, kreiranja politika. Sastanci će se pored ovoga organizovati i sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrom FBiH i Gender centrom RS-a. Zaključke sa održanih sastanka ćemo promovisati na društvenim mrežama, web stranicama i medijima. U zavisnosti od dogovorenog i predstavljenih zaključaka sa sastanka kreirati ćemo inicijativu i poslati prema svakoj od ovih instituciju a koja je vezana za povećanje uključenosti Romkinja.
V – Sedmica od 05.04.-08.04.2021 je sedmica DOSTOJANSTVA.
Slogan ove sedmice je „DOSTOJANSTVO je moje pravo,  a ne privilegija“.
Aktivnosti ove sedmice su:  Fokus ove sedmice je na obilježavanju 50 godina od prvog održanog Svjetskog kongresa Roma/kinja. Za ovu aktivnost ćemo angažovati osobu koja se bavi istraživačkim novinarstvom da napravi studiju i prilog u trajanju od 10 minuta o tome šta je se promjenilo od održanog Kongresa do sada. Takođe ćemo do 08. Aprila na društvenim medijima, web stranicama objavljivati poruke iz Platforme koje su vezane za dostojanstvo.
Za kraj kampanje 08. Aprila organizovati će se dva centralna događaja (kombinovana) u Sarajevu na kojem učestvuju sve članice mreže. Događaji su obilježavanje Svjetskog dana Roma/kinja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Tema je 50 godina od održavanja prvog Svjetskog Kongresa Roma/kinja. Nakon toga ispred SCC-a se postavljaju paneli/transprenti (samostojeći) sa porukama poput: „Romi/kinje se već 50 godina bore za dostojanstvo, a još uvijek nemaju mogućnost izučavanja vlastitog jezika u formalnom obrazovanju“, „Romkinje se već 50 godina bore za ravnopravnost, a još uvjek nema niti jedne Romkinje u Parlamentu“.
Važna napomena: sve poruke koje će biti odaslane u javnost tokom kampanje, kao i sav materijal biti će dostupan pored lokalnog na romskom i engleskom jeziku.

# Naziv organizacije Aktivnost   Lokacija Datum
1. Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla Ulična akcija početak kampanje , Trg Slobode od 11-12:00 sati Tuzla 08.03.2021
Sastanak sa institucijama na lokalnom nivou , tema sastanka iz oblasti sigurnosti Tuzla 17.03.2021
Ulična akcija povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije Tuzla 21.03.2021
Sastanak sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH Sarajevo TBD
 Sastanak sa Agencijom sa ravnopravnost spolova BiH Sarajevo TBD
Sastanak sa Gender centrom FBiH Sarajevo TBD
Sastanak sa Gender centrom Republike Srpske Banja Luka TBD
  Svjetski dan Roma/kinja, performans ispred SCC i sastanak sa institucijama   Sarajevo 08.04.2021
2. Udruženje Romkinja centar za majke „Nada“ Ulična akcija početak kampanje Kakanj, kod pošte od 11 do 12:00 sati Kakanj 08.03.2021
Sastanak sa institucijama na lokalnom nivou, tema sastanka iz oblasti sigurnosti Kakanj 16.03.2021
  Ulična akcija povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije Kakanj 21.03.2021
3. UR „Romska djevojka , Romani ćej“ Prnjavor Ulična akcija početak kampanje od 11 do 12:00 sati Prnjavor 08.03.2021
Sastanak sa institucijama na lokalnom nivou, tema sastanka iz oblasti sigurnosti Prnjavor 19.03.2021
  Ulična akcija povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije Prnjavor 21.03.2021
4. UR „Romkinja“ Bijeljina Ulična akcija početak kampanje od 11 do 12:00 sati Bijeljina 08.03.2021
Sastanak sa institucijama na lokalnom nivou, tema sastanka iz oblasti sigurnosti Bijeljina 15.03.2021
  Ulična akcija povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije Bijeljina 21.03.2021
5. Elvisa Džafić, individua članica ženske romske mreže „Uspjeh“ Ulična akcija početak kampanje od 11 do 12:00 sati Modriča 08.03.2021
  Ulična akcija povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije Modriča 21.03.2021
6. UG ORIV „Budi mi prijatelj“ Visoko Ulična akcija početak kampanje od 11 do 12:00 sati ispred Muzeja   Visoko   08.03.2021
Sastanak sa institucijama na lokalnom nivou, tema sastanka iz oblasti sigurnosti   Visoko   18.03.2021
  Ulična akcija povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije Visoko 21.03.202

(mreža-mira)