Vraćaju djeci djetinjstvo- KUIKO KOIKU su ručno rađene igračke i u potpunosti su bosanskohercegovački proizvod

Novi brend drvenih igračaka KUIKO KOIKU nastao je prije tri mjeseca u Sarajevu. Idejni tvorci ovog brenda je umjetnički dvojac Ena Mulavdić i njen suprug Ebrahim Mohammadian.
KUIKO KOIKU su ručno rađene igračke i u potpunosti su bosanskohercegovački proizvod. “Da se zatvaranjem jednih vrata otvaraju druga velikodušno nam je pokazao naš KUIKO KOIKU, kojem smo odlučili dati zanimljivo i karakteristično ime, a koje je sastavljeno od skraćenica riječi “kućice” i “kockice” (što su bili naši prvi proizvodi) i veznika ‘i’, pa je tako nastalo ‘KuIKo KoIKu'”, pojasnila je Ena Mulavdić.


Mulavdić je naglasila da su igračke osjetljiv dizajnerski proizvod i kao takve traže dodatnu posvećenost istraživanju psihologije, sociologije i razvoja djeteta, vrstama igara i načinima na koje se djeca mogu igrati, kako bi se u konačnici sva ta znanja integrisala u dizajn igračke te doprinijela pozitivnom razvoju djece.
“Prilikom izrade KUIKO KOIKU igračaka veliku pažnju posvećujemo odabiru kvalitetnih komada bh. drveta, uglavnom je to bor, jela, bukva i slično, a zatim se proces rada nastavlja u radionici gdje u zavisnosti od vrste igračaka koje pravimo koristimo pomoć mašina poput tokarskog stroja, brusilica i slično. Vještine koje su potrebne u ovom stadiju odgovaraju vještinama koje imaju majstori stolarskog zanata. Sve KUIKO KOIKU igračke se zatim boje bojama na bazi vode, bez bilo kakvih štetnih materija, te premazuju završnim slojem od jestivnog maslinovog ulja. Igračke smatramo završenim kada vidimo široki osmijeh na licu naših kupaca”, kaže Mulavdić.
KUIKO KOIKU igračke namijenjene su djeci od šest mjeseci pa do predškolskog i ranog školskog uzrasta.

“Često dobijemo povratnu informaciju da se i djeca ranog tinejdžerskog uzrasta vrlo rado igraju KUIKO KOIKU lutkama, pišući kratke priče o različitim karakterima koje posjeduju naše lutke. KUIKO KOIKU zvrkovi su, također, izašli iz granica djetinjstva, pa ga mnogi koriste kao dobru i zdravu antistres terapiju na poslu ili kod kuće”, navodi ona.
KUIKO KOIKU igračke izrađuju se u nekoliko grupa. Sve što se radi izrađeno je u potpunosti od drveta, bez bilo kakvih štetnih materija, te je svaki proizvod u potpunosti unikatan.
“Do sada smo imali sljedeće grupe igračaka: drvene lutke, kućice, kocke, auta i zvrkove. Pristup dizajnu KUIKO KOIKU igračaka je minimalistički, što je jako dobro za razvoj djeteta i njegove mašte. Naime, pretjeranim strukturisanjem igračaka, odnosno, potpunim definisanjem forme i namjene igračke, djeci se ostavlja veoma malo ili nikako prostora za maštu i smišljanje novih načina primjene igračke tokom igre. KUIKO KOIKU igračke su, prije svega, namijenjene slobodnoj, nestrukturisanoj igri, s obzirom na to da su, nažalost, danas djeca većinom robovi različitih sistema koji im se nameću, putem modernih tehnologija”, rekla je Ena Mulavdić.

Cilj proizvodnje KUIKO KOIKU igračaka, kako je dodala, jeste promišljenom i odgovornom dizajnerskom praksom vratiti djeci njihovo djetinjstvo.Stvaraoci ovih veselih i zanimljivih igračaka svakodnevno rade na proširenju ponude, a kako ističe Mulavdić, svaka nova “tura” igračaka je potpuno drugačija u odnosu na prethodnu, jer jednom urađen dizajn se ne ponavlja te je svaka igračka unikatna.Tvorci ovog novog brenda dječijih igračaka također su odlučili da za svaki prodati proizvod zasade jedno drvo, jer kako ističe Ena Mulavdić, posljedice globalne situacije jednim dijelom itekako snose dizajneri.
Do toga dolazi, smatra ona, inistiranjem na nehumanom dizajnu, količinama i materijalima koji nisu dobri za cjelokupan ekosistem. To dovodi do neodgovornog dizajna koji za cilj ima isključivo profit, a postiže se kontrolisanjem naših emocija, mišljenja i u konačnici radnji kroz intenzivne marketinške kampanje, kojima smo konstantno okruženi, analizirani i slično.

“Misija KUIKO KOIKU brenda drvenih igračaka je postupati odgovorno prema zajednici, a posebno djeci, te promovisati istinske vrijednosti. Sadnja jednog stabla je izuzetno jeftina, košta oko 1,50 KM, a koristi su višestruke i nadilaze državne granice i politike. Cijena sadnje jednog stabla je uračunata u cijenu svakog našeg proizvoda kao svojevrsni “porez na sadnju”. S obzirom na to da smo s radom počeli prije tri mjeseca, do sada nismo imali organizovano sađenje drveća, ali to planiramo raditi dva puta godišnje, kao čas u prirodi sa djecom koja će, sigurni smo, biti oduševljena i inspirisana ovom aktivnošću”, rekla je na kraju razgovora Ena Mulavdić.