Vrijeme je: Gornji Vakuf-Uskoplje kreće u izradu strategije za mlade

“Spremni smo zajedno sa Centrima civilinih inicijativa kao i mladima koji su danas bili prisutni kreirati jednu radnu grupu koja bi radila na izradi Strategije za mlade, odnosno omladinske politike. Da li ćemo se vezati za Strategiju razvoj Općine koja je donesena za period od 2021. do 2027. godine ili na neki kraći period ostaje da vidimo. Mi zaista želimo da podržimo mlade u našem gradu i ukoliko se kroz radnu grupu dodje do kvalitetne strategije koja bi bila realna i moguća za implementaciju mi smo spremni to podržati“, istakao je Sead Čaušević načelnik Općine Gornji Vakuf-Uskoplje na okruglom stolu kojem su još prisustvovali članovi Općinskog vijeća, kao i mladi aktivisti iz NVO sektora.

Sprovođenje istraživanja o potrebama mladih, kreiranje akcionog plana i strategije za mlade, stvaranje preduslova za edukacija i pomoć za mlade prilikom odabira karijere  – samo su neki od zaključaka sa okruglog stola koji je organizovan na temu „Treba li Gornjem Vakufu-Uskoplju strategija za mlade“.
“Zaista ne bih da izradimo neki dokument i kasnije ga strpamo u fioku i zaboravimo na njega. Želim da saslušamo koje su to potrebe mladih u našem gradu i da ih na taj način kao prvo aktiviramo da učestvuju u donošenju odluka, a samim tim i podržimo, odnosno budemo njihov servis i u mjeri u kojoj je to moguće ispunimo njihove zahtjeve. Mala smo općina, nemamo mnogo resursa i trebamo ih iskoristiti pametno”, dodao je Sead Čaušević.
Prisutni su razgovarali i o potrebi da se mladi dodatno podrže prilikom pokretanja sopstvenog biznisa kroz sufinansiranje start-up kompanija, pošto se mladi zbog straha od neuspjeha i gubitka investicije rijetko odlučuju da pokrenu svoj biznis.
“Smatram da je Strategija za mlade potrebna našem gradu da bi se mi kao mladi ljudi mogli uhvatiti za nju i implementirati projekte. Da li ćemo to nazvati strategijom ili omladinskom politikom zaista nije toliko bitno. Kada pogledate druge gradove vidimo da svi imaju Strategiju za mlade i možemo dosta toga prepisati od njih, prilagoditi našim potrebama i doći do kvalitetnih rješenja i dobrog akcionog plana”, istakao je Imran Polovina mladi NVO aktivista iz GVU.
Zoran Adžaip je u ime organizatora okruglog stola Centara civlinih inicijativa zahvalio svim učesnicima što su se odazvali pozivu i istakao da će Općini biti upućena i zvanična inicijativa za kreiranje i donošenje Strategije za mlade.
“Naš prvi korak će biti organizacija sastanka sa nadležnima za pitanja mladih u Općini gdje ćemo još jednom utančiti detalje i prve korake koji se trebaju preduzeti. Mislim da to treba biti jedno dobro istraživanje kroz fokus grupe da bismo došli do jasnih potreba mladih i kreirali Strategiju koja ima uporište u realnosti”, rekao je Zoran Adžaip.
Na okruglom stolu u organizaciji Centara civilnih inicijativa su takođe prisustvovali profesorice Majda Duvnjak i Emina Ribić, lokalni lider Sulejman Abazović, te mlade osobe iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja.
(lookalno.ba)