Youth ambassadors for the right to peace

Rok: redovni
Otvoreno za: kandidate koji su državljanstvo jedne od (bez predstavnika) država članica UN-a ili država koje nisu članice posmatrača (18-35 godina)
Prednosti: offline i online događaji i mreže civilnog društva u ime Globalne koalicije ambasadora mladih za pravo na mir

Opis
U pravcu ostvarivanja prava na mir je nagrađivani globalni program zagovaranja koji ima za cilj jačanje pravnog okvira o ljudskom pravu na mir i zločinima protiv mira. Program je stvorio Globalnu koaliciju omladinskih ambasadora za pravo na mir, globalnu mrežu mladih lidera koji vode kampanju za ovu plemenitu stvar u globalnom poretku. Globalni program zagovaranja ima za cilj da pokrene rad na domaćim, regionalnim i međunarodnim instrumentima koji bi kodificirali ljudsko pravo na mir i zločine protiv mira. Program želi da oživi rad u Vijeću za ljudska prava UN-a i Generalnoj skupštini o ljudskom pravu na mir i inicira rad u Skupštini država potpisnica Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda o zločinima protiv mira, donoseći perspektivu mladih lidera u diskusiju.

Podobnost
dob 18-35
državljanstvo jedne od (bez predstavnika) država članica UN-a ili zemalja koje nisu članice posmatrača
Ambasadori mladih za pravo na mir se redovno biraju iz grupe kandidata iz nepredstavljenih država. Iako ne postoji rok za podnošenje zahtjeva, nakon što se imenuje ambasador mladih za određenu državu, prijave iz te države se više ne razmatraju. Za potpunu listu nepredstavljenih država, preporučuje se da redovno posjećujete web stranicu Globalne koalicije ambasadora mladih za pravo na mir sa globalnom mapom ovdje.

Prednosti
učešće u offline i online događajima i mrežama civilnog društva u ime Globalne koalicije ambasadora mladih za pravo na mir
mogućnosti umrežavanja
razvoj liderstva (organizacija nacionalnih, kontinentalnih i globalnih kampanja)
međunarodno iskustvo u oblasti ljudskih prava, međunarodnog prava i zastupanja
Kako se prijaviti?
Preuzmite obrazac za prijavu.
Popunite formular za prijavu koristeći bilo koji besplatno dostupan alat za otvaranje i popunjavanje PDF dokumenata (npr. Adobe Acrobat Reader). Obrazac se može sačuvati i otvoriti više puta bez gubitka sadržaja.
Sačuvajte prijavni formular u sljedećem formatu imena: Ime.Prezime
Pošaljite obrazac za prijavu e-poštom sa temom “Ambasador mladih za pravo na mir_X” (sa X koji označava državu koju želite predstavljati) na: recruitment@peacehumanity.org
Za upite kontaktirajte office@peacehumanity.org

Kriterij izbora

evidencija aktivnosti u državi državljanstva u oblasti prava, ljudskih prava, mirovnog aktivizma, aktivizma za klimatske promjene, zalaganja za zakonodavne promjene opšte poznavanje poslova UN-a, ljudskih prava i/ili međunarodne pravde
snažna motivacija za vođenje nacionalnih kampanja i učešće u globalnom pokretu

Službena web stranica Za uvodnu stranicu programa globalnog zagovaranja s detaljima prijave, pogledajte ovdje. Za aktivnosti Globalne koalicije omladinskih ambasadora za pravo na mir, pogledajte ovdje.

 

Pročitajte više: http://www.mladiinfo.eu/2022/02/01/youth-ambassadors-right-peace/#ixzz7JsPPtcYV