Amila Gadžo: Klub mladih Tignum – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Digitalna akademija okuplja 24 najmotivisanija mlada menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, došlo je vrijeme da vam predstavimo Amilu Gadžo, koja nam dolazi iz Kluba mladih Tignum.

Amila Gadžo magistrica je hortikulture/pejsažne arhitekture. Dolazi iz Sarajeva i dugogodišnja sam aktivistica u NVO sektoru.
Kluba mladih Tignum je platforma za djelovanje mladih u sklopu Centra za edukaciju i istraživanje Nahla. Klub okuplja mlade žene koje svojim radom i aktivizmom žele društvo mijenjati na bolje.
U Klubu mladih Tignum radi se na unaprijeđenju ličnih i profesionalnih  kapaciteta aktivistica, isražuju probleme lokalnih zajednica učestuju u lokalnim i međunarodnim projektima, inicijativama i kampanjama.
Dio si prve CAT Digitalne Akademija, koja su tvoja očekivanja?
“Moj prvi motiv je unaprijeđenje vlastitih vještina kojima se nadam da ću doprinijeti da se glas Tignuma čuje dalje. U vezi s tim, očekujem da na ovoj akademiji naučiti kako da kampanje, projekti i inicijative na kojima Klub mladih Tignum će u budućnosti raditi budu prepoznatiljivije i vidiljivije u javnosti.”
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
“Smatram da su socijalni mediji su sadašnjojst i budućnost komunikacije sa ciljnom publikom kod implementacije bilo kakvih projektnih aktivnosti i kampanja javnog zagovaranja. Mogućnost odabira ciljane publike je nešto što ne nudi ni jedan drugi medij komuniciranja, a to je ključna prednost, kada želimo raditi na podizanju svijesti javnosti, bez obzira o kojoj pojavi ili problemu se radi. Kako su Tignumkva ciljna grupa mladi, duštvene mreže pretstavljaju glavni kanal ‘dvosmjerne’ komunikacije, putem kojih šaljemo vrlo brzo ključne poruke i također pravovremeno dobijamo povratnu informaciju, kao i pravovremeni angažman ciljne publike. Što se tiče nedostataka, smatram da su nedostataci nepostojanje direktnog kontakta sa ciljnom grupom i organičenost na određen broj ljudi koji imaju pristup internetu i profile na socijalnim mrežama.”
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
“U sistemu moralnog sunovrata vrijednosti, budi iskra nade za bolje i pravednije sutra!”
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!