Počela je prva CAT Digitalna Akademija!

Prva CAT Digitalna Akademija svečano je započela u ponedjeljak, 22.juna!


U saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!
Digitalna akademija oko sebe okuplja 24 najmotivisanija mlada menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Povodom toga razgovarali smo sa našim trenericama Marinelom i Ivanom o tome kako je prošao prvi sastanak sa učesnicima.

“Sastanak se desio na Zoom-u je prošao odlično, skoro svi učesnici su nam se pridružili na prvom okupljanju koje je ujedno služilo i kao kick-off celokupne Akademije. Učesnici su bili u početku stidljvi, međutim ubrzo su se opustili i počeli da komuniciraju. Atmosfera je sve više počela da se opušta takođe, te smo se počeli i šaliti i stvarati čvršće veze među učesnicima, kao i sa trenerkinjama. Učesnici se čine zainteresovanim i motivisanim za temu i nekolicina dolazi sa jasnim ciljevima šta žele da nauče, unaprede i zašto.” – kažu za catbih.ba Marinela i Ivana.

Šta je urađeno sa učesnicima na prvom sastanku?

“Na prvom sastanku smo učesnicima napravili uvod i poželeli dobrodošlicu, objasnili pozadinu Akademije i CAT-a, ciljeve i očekivanja nas kao edukatora i organizatora, kratko pojasnili elemente programa sva 4 modula, kao i metodologju i premiere alata koje ćemo koristiti za rad. Takođe, na prvom susretu smo se svi predstavili jedni drugima na interaktivan način koristeći Jamboard alat, podelili nešto o sebi i razbili prvobitni led u grupi. Na kraju smo pricali narednim koracima koji nas čekaju u narednom periodu na Akademiji u okviru prvog Modula, i odgovarali na pitanja učesnika u vezi sa sadržajem i tehničkim aspektima Akademije i rada.” – kažu za catbih.ba Marinela i Ivana.

Kakvi su planovi za prvu iduću sesiju?

“Naredna sesija će se odvijati na Discord alatu, gde su učesnici dobili zadatak da se registruju i naprave svoj kratk profil koristeći digitalne kartice i na taj način se bolje predstave ostatku grupe. Takođe, od njih ćemo tražiti da iskažu svoja očekivanja, izazove i šta je ono što oni mogu ponuditi ostalima u toku Akademije. Nakon toga, sa njima ćemo proći kroz sesiju izgradnje tima i uvoda u temu online kampanja kroz razgovor o ključnim rečima i razumevanju definicija relevantnih pojmova.” – kažu za catbih.ba Marinela i Ivana.

Koji su vaši utisci i očekivanja?

“Očekujemo da ćemo uspeti da odgovorimo potrebama učenika i da će njihova avantura učenja sa nama biti zabavna i korisna, kao i da će biti posvećeni Akademiji i biti slobodni da traže pomoć kad god im je potrebna, kako bi rezultati bili što bolji.” – kažu za catbih.ba Marinela i Ivana.
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!