Završen drugi modul CAT Digitalne Akademije!

U saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!


Završen je drugi mogul naše prve CAT Digitalne akademija, te povodom toga Ivana i Marinela su sa nama podijelile svoje utiske i šta je urađeno sa učesnicima.

Šta je urađeno sa učesnicima na drugom modulu?

“Tokom drugog modula bavili smo se značajem online kampanja, njihovim pozitivnim i negativnim stranama, sa posebnim akcentom na kampanje koje se bave važnim društvenim temama. Učesnici/ce su, zatim, imali zadatak da analiziraju neke od poznatih online kampanja koje su sprovodile ili još uvek sprovode druge organizacije civilnog društva, institucije ili društveni pokreti. U malim grupama, odgovarali su na 5 najvažnijih pitanja – zašto?, šta?,  ko?, kada? gdje? kako bi bolje razumeli strukturu kampanje, razloge za njeno sprovođenje, ciljeve, potrebne resurse i medije putem kojih se sprovode. Na ovaj način, učesnici/ce su se pripremili za osmišljavanje svojih kampanja, koje je počelo odmah nakon ovog modula.
U okviru 2. modula imali smo i jedan Zoom sastanak, na kome smo uradili refleksiju onoga što je naučeno do sada i kratku evaluaciju dosadašnjeg zajedničkog rada, kao i da najavimo neke naredne aktivnosti.” – kažu za catbih.ba Ivana i Marinela.

Kako su se učesnici snašli sa novim digitalnim alatima rada?

“Učesnici/ce se odlično snalaze sa alatima koje koristimo u radu. U zadatku analize kampanja bilo je potrebno da naprave i vizuelnu prezentaciju svog rada, koristeći različite alate (Canva, Prezi i sl.) i sve grupe su se odlično snašle i pokazale visok nivo kreativnosti i prezentacijskih veština.” – – kažu za catbih.ba Ivana i Marinela.

Vaši utisci sa drugog mogula?

“Naš utisak je da se većina učesnika/ca dobro snalazi i vredno radi na rešavanju zadataka tokom Akademije, uprkos svim obavezama i letnjem periodu. Prilično lako i brzo se navikavaju na nove alate koje predstavljamo tokom rada, motivisani su i otvoreni za novo učenje. Posebno se radujemo razrađivanju njihovih ideja za nove kampanje, kao i njihovoj realizaciji jer smatramo da su odabrali teme koje su važne i imaju potencijala da dopru do velikog broja mladih u Bosni i Hercegovini.” – – kažu za catbih.ba Ivana i Marinela.

Kakvi su planovi za nastavak Digitalne akademije?

“U nastavku Akademije, učesnici/ce pripremaju planove za svoje kampanje. Na osnovu iskazanih ideja kreirani su parovi ili male grupe koji dalje rade na planiranju kampanja na veoma različite teme, značajne za mlade u Bosni i Hercegovini. Paralelno sa planiranjem novih kampanja, bavićemo se i izradom različitih vrsta sadržaja za kampanje, kreiranjem efektnih poruka i drugim elementima koji će pomoći da kampanje učesnika/ca budu što kvalitetnije i da dopru do što većeg broja mladih.”  – kažu za catbih.ba Ivana i Marinela.
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!