Azra Nezirić: TPO Fondacija – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Digitalna akademija okuplja 24 najmotivisanija mlada menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, došlo je vrijeme da vam predstavimo Azru Nezirić, koja nam dolazi iz TPO Fondacije.

Azra Nezirić, rođena je u Mostaru, a živi u Sarajevu i radi u TPO Fondaciji. Magistrirala je Komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
TPO Fondacije zagovara rodnu ravnopravnost, dijalog i izgradnju mira kroz partnersko djelovanje civilnog društva, akademskih i vladinih institucija. Također, zastupa slobodu savjesti i misli bez obzira na identitet i afilijaciju.
U premoštavanju jaza između akademskog i aktivističkog, vladinog i nevladinog sektora, te religijskih i nereligijskih svjetonazora, TPO je jedna od vodećih organizacija u inkluzivnim pristupima obrazovanju za mir, ravnopravnosti i liderstvu.
TPO Fondacija je prizašla iz mreže organizacija HNI TPO International sa sjedištem u Amsterdamu i prisutna je u BiH od 1998. godine. Kao lokalna nevladina organizacija, TPO djeluje od 2006. godine i to na teritoriji cijele BiH. Rad TPO Fondacije se uglavnom fokusira na mlade i žene, jer su to dvije grupe koje su marginalizirane u našem društvu i njihovo učešće u javnom životu i zastupljenost na mjestima odlučivanja trebaju podršku kroz različite vidove afirmativnih akcija i aktivnosti.
Dio si prve CAT Digitalne Akademija, koja su tvoja očekivanja?
“Prijavila sam se na CAT DA kako bih usavršila digitalnu pismenost s obzirom da svakodnevno koristim različite platforme, kako privatno tako i poslovno. Moja očekivanja su ta da ću nakon završene akademije biti sigurnija u svijetu digitalizacije te da ću moći dijeliti svoja znanja s kolegama i drugarima.”
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
“Online aktivizam je super prilika da iskoristimo prostor za promociju i pozivanje target grupa da ohrabre ili da se priključe nekom od projekata. Međutim, u moru izvitoperenih vrijednosti danas, jako je teško zauzeti ozbiljan prostor bilo kojim vidom aktivizma.”
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
“Mladi u BiH izuzetno brzo odustaju, veoma ih je lako izmanipulisati, te stoga mislim da moraju da vjeruju u sebe tako što će vjerovati u ono što zagovaraju; u svoje ideje i prije svega, u svoje znanje. Ne smiju se povinovati autoritetu onda kada svaki logični argument dokazuje da autoritet nije upravu, neovisno koji autoritet bio u pitanju.”
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!