Amina Efendić: Fondacija Boris Divković – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Digitalna akademija okuplja 24 najmotivisanija mlada menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, došlo je vrijeme da vam predstavimo Aminu Efendić, koja nam dolazi iz Fondacije Boris Divković.

Amina je rođena i odrasla u Sarajevu, gdje i trenutno živi i radi. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisala je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Uz sve smjernice i širinu znanja koju kako kaže stiče na EFSA, te mnogobrojna radna iskustva iz studentskih dana, približila su je pronalasku stuke koja je čini sretnom. Danas radi u okviru Fondacije Boris Divković kao Programska koordinatorica na projektima za mlade.
Fondacija Boris Divković se bavi promocijom odgovorne politike, koja služi svim građanima i građankama, te djeluje na principima jednakopravnosti, suživota i solidarnosti.
Dio si prve CAT Digitalne Akademija, koja su tvoja očekivanja?
“CAT Digitalna Akademija je jedinstvena prilika da nadogradim postojeće znanje o upotrebi društvenih mreža, posebno iz perspektive aktivizma. Moja očekivanja primarno su orjetisana na sticanje novih znanja, ali svakako i na umrežavanje za kolegama i kolegicama iz drugih nevladinih organizacija.”
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
“Primarna predost online aktivizma odnosi se na širinu online prostora koju aktivisti/ce imaju na raspolaganju. Uz dobro definisan sadržaj, smatram da aktivistička ideja može da dođe do željene publike i rezultira željenom promjenom.”
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
“Najvažniji projekat na kojem ćete raditi jeste vi sami.”
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!