BH Novinari – Besplatna linija za pomoć novinarima // Free media help line

U 2021. godini posredstvom advokatskog tima Linije za pomoć novinarima na sudovima u BiH je riješeno ukupno 11 slučajeva u korist novinara i novinarki.

Linija za pomoć novinarima poziva sve novinare/ke da se jave ukoliko su doživjeli napade, prijetnje, povredu radnih prava ili bilo kakvo drugo ometanje pri obavljanju novinarske dužnosti.

Naša obaveza je da Vam pomognemo u zaštiti Vaših prava i sloboda!

www.bhnovinari.ba

bjnovinari@bhnovinari.ba

033 223 818

033 255 600

 

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.