BoHeMSA iskustva i razmjena studnata

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

BoHeMSA je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine, IFMSA. IFMSA je jedna od najvećih studentskih organizacija na svijetu, a zastupa studente medicine, buduće ljekare na svjetskom nivou. Osim što služi kao
glas studenata medicine, IFMSA je dinamična platforma koja omogućava brojne mogućnosti u napretku i usavršavanju djelovanja studenata, kako lično/profesionalno, tako i društveno, na nivou zajednice.

Kao članica ove Fedracije, BoHeMSA učestvuje u razmjenskom programu za studente medicine, pružajući na taj način da naši studenti otputuju na mjesec dana u neku zemlju, ali također BoHeMSA i ugoštava studente iz Europe i Svijeta, i na taj način šiti pozitivnu priču o našoj zemlji. Iako posljednje dvije godine su studentske razmjene bile u smanjenom obimu, ove godine je putem IFMSA razmjenskog programa u Bosnu i Hercegovinu došlo 95 studenata. 83 studenta iz Bosne i Hercegovine je iskoristilo priliku i otišlo na mjesec dana profesionalne ili naučno-istraživačke razmjene u Egipat, Španiju, Poljsku, Tursku
i mnoge druge zemlje.

U nastavku pročitajte zašto studenti medicine smatraju da je bitno otići na razmjenu, ali i kakvo je bilo njihovo iskustvo.

Ema Smajlović, studentica 4 godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:

“Mjesec juli sam u sklopu programa razmjena IFMSA imala priliku biti na Klinici za kardiologiju i interventnu kardiologiju u Generalnoj univerzitetskoj bolnici Heraklion u Grčkoj. Ovaj period je bio ispunjen sticanjem novih medicinskih i životnih iskustava. Od mnoštva novih dijagnoza i načina pristupa pacijentu i liječenju, preko upoznavanja novih stručnjaka iz prakse, studenata medicine iz svih dijelova svijeta do dobre hrane i uživanja. Ova razmjena mi je omogućila da naučim nešto novo i
upoznam sebe u nekom drugom okruženju, ali i prijatelje koji će me, nadam se,
pratiti kasnije kroz život i karijeru.”

 

 

Naida Salković studentica 4 godine na Medicinskom fakuletu Univerziteta u Tuzli.

“Posljednjih mjesec dana sam provela na profesionalnoj razmjeni u gradu Nancy, Francuskoj na odjelu za Kardiovaskularnu hirurgiju Regionalne Univerzitetski bolnički centar CHRU Nancy gdje sam imala priliku da posmatram, ali i učestvujem na brojnim operacijama i zahvatima. Pored svakodnevnog rada u bolnici, vrijeme sam provodila družeći se sa drugim studentima medicine sa kojim sam se u jako kratkom periodu sprijateljila i povezala. Na razmjeni smo pored upoznavanja same Francuske i njihove kulture imali prostora da upoznamo običaje, tradicije drugih zemalja od studenata sa razmjene, što lično smatram najljepšim dijelom razmjene. Kroz samu razmjenu naučite toliko o sebi i svojim sposobnostima, te dozvolite sebi napuštanje “zone sigurnosti”, što je u isto vrijeme i uzbudljivo i strašno, ali ono što znam jete da jedva čekam novu razmjensku sezonu i nove izazove.”

Gojko Prusina student 5 godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta U Mostaru trenutno je na razmjeni u Hospital General Universitario Morales Meseguer u Španiji.
”Mislim da su razmjene sjajna stvar, i bitna iz razloga jer nam omogućuju da se upoznamo s načinom rada, novim tehnikama i saznanjima u stranim zemljama, koje silom prilika nažalost ne možemo vidjeti u BiH. Osim toga, upoznavanje s novim
kulturama i običajima je jedan način širenja vidika i rasta kao osobe. Preporučio bih studentima da obavezno odu na razmjenu, mislim da sam dosta poželjnog naveo u prethodnom dijelu.”