Budi dio IMEP tima: Otvoreni poziv za pravnog konsultanta/icu

CPCD raspisuje otvoreni poziv za dostavljanje ponuda. Konsultant/ica će isporučivati sljedeće usluge:

  • U suradnji sa angažiranima advokatima voditi i ažurirati ukupnu evidenciju podržanih predmeta sa detaljima spora, uključujući pravne analize podržanih slučajeva.
  • Izvršiti sublimaciju pravnih analiza kreiranih od strane angažiranih advokata.
  • Definirati teme od zajedničkog interesa za medije i pravosudnu zajednicu, a za potrebe organizacije događaja u okviru pravne komponente IMEP-a…
  • Vršiti ad hoc monitoring sudskih postupaka finansiranih u okviru IMEP-a, u skladu sa IMEP-ovom metodologijom praćenja sudskih postupaka, te kreirati izvještaje u dogovoru sa ugovaračem…

Ovdje možete preuzeti kompletan Poziv – Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda sa detaljnijim informacijama traženog posla i drugim informacijama potrebnim za apliciranje.
Download
Download
(imep.ba)