Seminar o vođenju online kampanja u ZVORNIKU

Aktivni ste na društvenim mrežama i vjerujete u njihovu moć da svoju zajednicu učinite boljim mjestom za život? Vjerujete da uz društvene mreže možete potaći svoje vršnjake na korisne društvene promjene?! Imaš između 16 i 30 godina?! Ovaj trodnevni seminar je BAŠ za...

Seminar o vođenju online kampanja u Živinicama

Aktivni ste na društvenim mrežama i vjerujete u njihovu moć da svoju zajednicu učinite boljim mjestom za život? Vjerujete da uz društvene mreže možete potaći svoje vršnjake na korisne društvene promjene?! Imaš između 16 i 30 godina?! Ovaj trodnevni seminar je BAŠ za...

Radikalizam, nasilni ekstremizam i terorizam u BiH

Radikalizam, nasilni ekstremizam i terorizam u BiH   Bosna i Hercegovina je u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma na 4. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 23.04.2015., usvojila Strategiju BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period...

Terorizam

Terorizam   U odsustvu opšteprihvaćene definicije prema međunarodnom pravu, “terorizam” se može definisati kao namjerno i sistematično korištenje akcija namijenjenih izazivanju terora u javnosti kao sredstava za određene ciljeve. Terorizam može biti...

Radikalizam i proces radikalizacije

Radikalizam je izraz koji se u politici i političkoj teoriji označavaju pojedinci, pokreti i ideologije koji se zalažu za radikalnu promjenu društva ili beskompromisno ostvarivanje svojih političkih ciljeva. Vrlo često se uz izraz radikalizam vezuje i...