Čvrsnica trail running camp

Čvrsnica trail running camp

Čvrsnica trail running camp Plan aktivnosti: 1.DAN – petak, 1. srpanj/jul Dolazak okupljanje sudionika u popodnevnim satima (od 19:00 sati), smještaj, upoznavanje sa programom kampa i destinacijom. 2.DAN – subota, 2. srpanj/jul Jutro: trčanje u dvije grupe, prva grupa...