“EU za mlade mirovnjake u BiH” (EU for Peacebuilders in BiH)

Poštovani/e,

Centar za izgradnju mira provodi projekat “EU za mlade mirovnjake u BiH” (EU for Young Peacebuilders in BiH) finansiran od strane EU.

U sklopu projekta biti će organizovan Mirovni kamp i Mirovni karavan koji je namijenjen mladim ljudima iz BiH starosne dobi od 18 do 25 godina koji zanima izgradnju mira, upoznavanje i umrežavanje sa mladim iz cijele BiH, te organizovanje mirovnih akcija u lokalnim zajendicama.

U toku Mirovnog kampa koji će trajati od 24.05. do 29.05 u Sanskom Mostu, učesnici će imati priliku da nauče osnove o izgradnji mira, pozitivnom miru, identitetu, stereotipima, predrasudama, dijalogu, te naučiti kako da implemeniraju lokalne mirovne inicijative u svojim lokalnim zajednicama sa drugim mladim ljudima iz svojih i drugih lokalnih zajednica.

Rad u Kampu je interaktivnog karaktera te ćemo koristiti prezentacije, diskusije, individualne i grupne vježbe, grupni rad, te rad u vrtu i prirodi.

U toku Mirovnog karavana koji će trajati od 29.05 do 02.06. učesnici će putovati u Banja Luku, Tuzlu, Mostar i Sarajevo, i tu će se upoznati sa lokalnim organizacijama civilnog društva koje se bave mirovnim aktivizmom.

Učesnice/i će zajedno razviti planove za održavanje mirovnih akcija u njihovim gradovima tokom odvijanja projekta.

Prijaviti se možete najkasnije do 12.05.2023. do 16:00 sati.
Učesnice/i koji budu izabrani će biti obaviješteni najkasnije do 16.05.2023. godine.

Tokom trajanja projekta, učesnici su obavezni učestvovati u Mirovnom kampu i Mirovnom karavanu, dizajniranju i implementaciji lokalnih mirovnih aktivnosti.

Troškovi prevoza, smještaja i hrane su pokriveni od strane organizatora.

Prijava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqd5b_Shd9tZw3wiC0RSenoRgeQHXzItu54CZA4akTZDJfQ/

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“