Jasmina Keserović: Rad s mladima i za mlade nije samo aktivnost koja će završiti sa projektom

Priča o omladinskim radnicama i radnicima u Bosni i Hercegovini ovoga mjeseca vodi nas na krajnji sjeverozapad naše zemlje, u Veliku Kladušu kod Jasmine Keserović. Jasmina je diplomirana novinarka, član Vijeća mladih na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou, te uposlenica Demokratske organizacije mladih (DOM). Svoju aktivističku priču Jasmina je započela još u srednjoj školi i od tada, kako sama kaže, formalno obrazovanje.
jasmina keserovic oml rad

„Volim reći da su me upravo KULT-ove obuke odvele u smjeru aktivizma u nevladinom sektoru. Davne 2010/2011 godine projekat ”Košnica” – jačanje omladinskih liderki u omladinskim organizacijama me potakao da nastavim svoj put u omladinskom sektoru. To je nekako bio okidač, kasnije su se nizale aktivnosti, obuke, seminari, projekti, razmjena iskustava i znanja s drugim omladinskim organizacijma, saradnje, partnerstva, rad s mladima i za mlade. Sad kad pogledam iza sebe to je već jedanaest godina rada, aktivizma. Ponekad je potrebno da te neko potakne da radiš ono što voliš. Ja sam imala tu sreću da svoja prva aktivistička iskustva stičem upravo u Institutu za razvoj mladih KULT“.

Tokom 2015. godine Jasmina je pohađala i uspješno završila obuku za stručne saradnike/ce za rad s mladima koju organizira i provodi Insistut za razvoj mladih KULT i time je, ističe, stavila pečat na dotadašnji rad s mladima.

„Ova obuka je nekako stavila pečat na moj rad u omladinskom sektoru, iako i danas učim i nadograđujem svoje znanje. Kroz obuku sam upoznala prijateljice i prijatelje s kojima sam i danas u kontaktu. Dakle, imala sam priliku upoznati mlade ljude koji dolaze iz nevladinih organizacija iz cijele BiH. Tokom obuke smo zajedno učili, gradili sebe, razmjenjivali iskustva, čak i partnerstva na projektima. Ono što zasigurno mogu reći jeste da me je stečeno znanje učinilo hrabrijom i sigurnijom prilikom donošenja odluka i postavljanja prioriteta u radu. Važnost timskog rada, razmjena važnih informacija, izgradnja povjerenja i odnosa, usmjeravanje aktivnosti, utjecanje na druge, rješavanje konflikata samo su neke od vještina koje mi je ova obuka pružila”, ističe Jasmina.

Jasmina je i danas, iako na porodiljskom odsustvu, vrijedno uključena u rad vijeća mladih na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou. Ističe da njene razloge i motivaciju mogu da shvate kolegice i kolege koji rade s mladima, te dodaje da rad omladinskih radnika nikako ne doživljava kao formalan posao već cjeloživotni aktivizam.

„Ova obuka mi je pomogla da shvatim da rad s mladima i rad za mlade nije samo aktivnost koja će završiti projektom već rad koji traje, koji i danas gradim i učim. Najveća nagrada mi je kada se jave mladi ljudi s kojima sam radila i kažu da i dalje koriste naučeno u i izvan BiH, te da im stečeno iskustvo u DOM VK uvijek dobro dođe. Zahvaljujući upravo ovoj obuci proširila sam svoje znanje, motivirala mlade na aktivizam u zajednici i pokazala im razne mogućnosti. Obuka me je naučila kako da stručno radim s mladima i za mlade.“

Omladinski sektor u Bosni i Hercegovini, kaže Jasmina, ne može biti u dobroj situaciji sve dok vlasti ne počnu mlade i omladinske organizacije/vijeća mladih gledati kao partnere za saradnju.
„Ovdje ću se osvrnuti na Zakon o mladima FBiH. Dok god se ne počne u potpunosti implementirati Zakon o mladima FBiH, uključivati mladi u procese donošenja odluka koje se tiču mladih od lokalnog do federalnog nivoa, dok god vlasti u Bosni i Hercegovini omladinske organizacije/vijeća mladih ne budu vidjeli kao partnere za saradnju, ne možemo govoriti o dobroj situaciji omladinskog sektora u BiH. Implementacijom Zakona o mladima FBiH, saradnjom mladih i vlasti na svim nivoima, pružanjem mogućnosti i uključivanjem mladih možemo govoriti o pozitivnim pomacima i čvrstom omladinskom sektoru.“
Jasmina je jedna od onih koji su odlučili da ostanu, a svoju budućnost, kaže, vidi u Bosni i Hercegovini, u nevladinom sektoru. Ova inspirativna žena će i u budućnosti organizovati i učestvovati u aktivnostima koje će doprinijeti poboljšanju položaja mladih i koje će stvarati bolju sadašnjost za mlade koji ostaju. Mladima poručuje da se aktiviraju i ogranizuju u svojim lokalnim zajednicama.

„Pojedinac može potaknuti na promjene, ali grupa odlučnih može dovesti do promjena. Budite hrabri, gradite i širite znanja, aktivirajte se u svojim lokalnim organizacijama, budite dio grupe onih koji žele i mogu bolje i drugačije!“ završava svoju priču Jasmina Keserović, omladinska radnica koja svojim primjerom i radom inspiriše, motiviše i potiče na aktivizam mlade u Velikoj Kladuši.

(mladi.org)

Posljednji postovi