U proteklom periodu, Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odali su priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini. Priznanja su dodijeljena općinama/gradovima koji brinu o mladima s ciljem ukazivanja lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine da je moguće raditi sa mladima i za mlade. Ukupno pet lokalnih zajednica dobilo je priznanje ali i, kako sami kažu, podstrek za budući, još bolji rad sa mladima.
Ko su to lideri među lokalnim zajednicama?
„Praksa koju smo uspostavili u sklopu projekta „Fakat je vakat za mlade“ kroz odavanje priznanja liderima među lokalnim zajednicama se pokazala kao značajno iskustvo, kako za krovne organizacije mladih, tako i za lokalne zajednice. Naime, kroz razgovor sa predstavnicima lokalnih administracija, rečeno nam je kako smo kreirali neku vrstu check liste za lokalne zajednice, koja im pomaže da shvate koliko su postigli po pitanju zadovoljavanja zakonskih obaveza ali i potreba mladih ljudi“ – istakla je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.
Na ovaj način je, tvrde predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH, po prvi put kreiran program koji lokalnim zajednicama nudi uvid u to kako su pozicionirani u odnosu na ostale, te im to predstavlja svojevrsnu agendu za dalja unapređenja.
„Smatramo da je ovaj inovativni način podrške i prepoznavanja lokalnih zajednica koje vode brigu o mladima u određenim sektorima veoma bitan i koristan zato što su lokalne zajednice promovisane po aktivnostima koje sprovode kako bi ojačale položaj mladih u svojoj sredini. Također, lokalne zajednice na ovaj način rade analizu onih oblasti na kojima je potrebno dodatno raditi i potaknute su na dodatnu saradnju sa krovnim tijelima za mlade kao i omladinskim organizacijama i organizacijama koje rade sa mladima“ – dodao je Harun Šabanović, predsjednik Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
U 2019. godini priznanja su dodijeljena Gradu Tuzla (Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih, Brčko distriktu BiH (Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima), Opštini Laktaši (Lider u oblasti lokalnih politika za mlade), Općini Ilijaš (Lider u podršci razvoja potencijala mladih) i Općini Centar Sarajevo (Lider u oblasti zapošljavanja mladih).
Namjera krovnih tijela je da s ovom praksom nastave i u budućnosti.
„Već u narednoj godini planiramo ponovo kreirati javni poziv za lokalne zajednice, a za njihova postignuća u 2020. godini“ – dodala je Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.
Predstavnici krovnih tijela za mlade u proteklom periodu su posjetili općine koje su proglasili liderima.
„Bila je to prilika za razmjenu iskustva o samom procesu apliciranja, te o načinima rada sa mladima, ali i prilika da se na terenu uvjerimo u postignuća koja su ostvarena“ – pojasnio je Živko Ćetojević, generalni sekretar Omladinskog savjeta Republike Srpske.
Predstavnici krovnih tijela za mlade u BiH sigurni su da u Bosni i Hercegovini postoje zajednice  koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanju uslova i kvaliteta života mladih ljudi te smatraju da se za takve zajednice treba znati i da one trebaju biti primjer pozitivne prakse. Nadaju se da će općine i gradovi i u budućnosti ovu aktivnost gledati kao check listu i da će na toj listi biti sve više urađenog, a mnogo manje onoga što treba poboljšati kada je u pitanju položaj mladih u našoj zemlji.
“Fakat je vakat za mlade” inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u saradnji sa drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uslova za život mladih u BiH, promovisanja njihovih prava, intenziviranja saradnje omladinskih struktura te osnaživanja omladinskog sektora.
Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).
(vijecemladih.ba)