Konferencija: Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive

Konferencija pod nazivom „Civilno društvo u Republici Srpskoj – izazovi i perspektive“ će se održati 22. i 23. septembra tekuće godine u hotelu „Bosna“ u Banjaluci.

Ova konferencija ima za cilj da okupi udruženja, aktiviste i medije iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako bi razgovarali o stanju u društvu, a posebno u civilnom sektoru, u svjetlu izmjena Krivičnog zakonika i usvajanja Nacrta zakona o posebnom registru rada neprofitnih organizacija od strane Vlade RS, kao i sve češćih napada na udruženja i aktiviste.

Cilj je kroz ovu dvodnevnu konferenciju definisati stanje i mogućnosti civilnog sektora, trenutne izazove i perspektivu razvoja, sa konkretnim koracima u cilju očuvanja civilnog društva i osnovnih vrijednosti za koje se zalaže: pravo na okupljanje i udruživanje, pravo na slobodu mišljenja i govora, a koje su na udaru donošenjem restriktivnih zakona i kontinuiranog omalovažavanja udruženja i aktivista.

 

Preuzeto sa: hca.bl

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“