Raspisani konkursi za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2023. godinu

​Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas javne konkurse za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2023. godinu i Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u 2023. godini. Za ove namjene u budžetu Republike Srpske planirano je ukupno 1.160.000 KM, od čega 1.110.000 KM za sufinansiranje programa i projekata u kulturi i 50.000 KM za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.

U skladu sa Pravilnikom o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi Republike Srpske, raspisano je osam konkursa, i to: Javni konkurs za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja, Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti, Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama, Javni konkurs za sufinansiranje pozorišne produkcije i pozorišnih festivala, Javni konkurs za sufinaniranje projekata iz oblasti izdavačke djelatnosti, Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti očuvanja i promocije kulturnog nasljeđa, te Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti književnosti.

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina objavljen je Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina.

Pravo podnošenja prijava na javni konkurs imaju pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti na teritoriji Republike Srpske, kao i javne ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, i to isključivo sa projektima za koje je planirano više izvora finansiranja, vodeći pri tom računa da predviđeno sufinansiranje od strane Ministarstva prosvjete i kulture ne prelazi 80 odsto od ukupnog budžeta projekta.

Procjenu, stručno vrednovanje i bodovanje prijavljenih projekata, na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za svaku oblast posebno, vršiće stručne komisije koje će imenovati ministar prosvjete i kulture.

Podnosioci prijava svu potrebnu dokumentaciju treba da dostave u skladu sa odredbama svakog pojedinačnog konkursa i na obrascima koje je propisalo Ministarstvo prosvjete i kulture.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Svi konkursi, uz obavezne prateće obrasce za prijavu, dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske, na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Javni konkursi su objavljeni 31. jula 2023. godine, i ostaju otvoreni 30 dana.

Prijavni obrazac (4) docx 27,46 KB
Prijevni obrazac za projekte kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjinnja (3) doc 79,5 KB
Projektni obrazac_ (3) docx 30,16 KB
Copy of Finansijski obrazac_ (3) xls 40 KB
Prijava za sufinansiranje projekata iz oblasti izdavačke djelatnosti (3) doc 68,5 KB
Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne djelatnosti – pozorišna produkcija (3) doc 83 KB
Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti pozorišne djelatnosti – pozorišni festivali (3) doc 95,5 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti književnosti pdf 503,71 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti u 2023. godini pdf 513,61 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti u 2023. godini pdf 776,15 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti očuvanja i promocije kulturnog nasljeđa pdf 549,38 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina_ pdf 507,78 KB
Javni konkurs za sufinansiranje projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama pdf 835,6 KB
Javni konkurs za sufinansiranje izdavačke djelatnosti pdf 769,46 KB
Javni konkurs za sufinansiranje pozorišne produkcije i pozorišnih festivala pdf 534,75 KB
Javni konkurs za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja pdf 483,18 KB

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“