Lions Klub Banja Luka Centar donirao toteme za dezinfekciju

Lions Klub Banjaluka Centar i u kriznim vremenima misli na one kojima je podrška društva neophodna.

U skladu sa svojim motom u vremenu pandemije kada je dezinfekcija među najvažnijim faktorima za zaštitu od Covid-19, donirana su 3 totema za dezinfekciju i to:

  • Gerontološkom centru
  • Mozaiku prijateljstva
  • Roditeljskoj kući

„Želja nam je da rizike u ovim organizacijama bar malo smanjimo i omogućimo im stalnu i nesmetanu dezinfekciju svih pacijenata i korisnika usluga svake pojedinačne organizacije. Mi iz kluba ćemo biti zaduženi i za konstantno punjenje totema sredstvima za dezinfekciju,“ istakla je Vanja Mišić, predsjednica kluba.

Svi totemi za dezinfekciju su već u upotrebi.
Rad kluba je baziran na principima plemenitih ciljeva i kodeksu časti, a uz moto „Mi služimo“ članovi nastoje da pružanjem humanitarne pomoći i dobrovoljnim služenjem svojoj zajednici pomognu ugroženima i onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Lions clubs International je osnovan u Čikagu 1917. godine kao najveća nevladina organizacija na svijetu koja koja broji preko 1.400.000 članova i djeluje u više od 200 zemalja svijeta a pridružena i Organizaciji Ujedinjenih Nacija.
(mreža-mira)