Nataša Pivašević: Udruženje „Zdravo da ste“ – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Digitalna akademija okuplja 24 najmotivisanija mlada menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, došlo je vrijeme da vam predstavimo Natašu Pivašević, koja nam dolazi iz Zdravo da ste Omladinskog centra.

Nataša Pivašević je omladinska radnica u Zdravo da ste Omladinskom centru.
Udruženje „Zdravo da ste“ je grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju. Podržavaju pravo na razvoj djece, mladih i odraslih putem grupnih i razvojnih aktivnosti koje realizuju na teritoriji naše zemlje.
Vjeruju da će podržavajući razvoj grupe pomoći razvoju pojedinaca i doprinijeti razvoju zajednice. Djeluju kroz dva programa: Program dječijih prava i Program razvoja omladinskih centara. U svom radu dosta su se bavili i razvojem civilnog sektora i zagovaračkim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje stanja za mlade i djecu, kako u zakonodavnom okviru tako i u praksi.
Dio si prve CAT Digitalne Akademija, koja su tvoja očekivanja?
“Prijavila sam se na CAT digitalnu akademiju kako bih prije svega razvila svoje vještine u ovom polju i na taj način doprinijela kvaliteti onlajn kampanja Udruženja Zdravo da ste.”
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
“Smatram da je onlajn aktivizam koristan zbog velikog broja ljudi do kojih možemo doprijeti samo jednom aktivnošću, a na neki način čuvamo okruženje s obzirom da ne štampamo nikakve materijale nego koristimo digitalne načine oglašavanja. Ipak mislim da se u direktnom aktivizmu supostavljaju kvalitetniji međuljudski odnosi tako da na onlajn aktivizam gledam kao na pomoćnu ruku, i samo jedan segment aktivizma. Za prave promjene u društvu je važno direktno djelovati, nekada otići na lice mjesta, bukvalno uzeti stvar u svoje ruke, dakle, u onim situacijama kada like i share nije dovoljan.”
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
“Interesujte se za probleme koji se vas, odnosno nas, tiču. Na prvu neke stvari mogu djelovati dosadno i besciljno, ali dosta je besciljnije sjediti po strani dok se „ovamo“ dešavaju neke bitne stvari za tvoju i moju budućnost.”
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!