Održana završna konferencija WEB4YES inicijative

Završna konferencija inicijative organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju (WeB4YES inicijative- Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support), održana je 17. i 18. decembra, putem online platforme.
slika2
Inicijativa WeB4YES provodi se uz podršku Evropske komisije, a predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT, koja je partner u ovoj regionalnoj inicijativi, kroz tri panela su uzele učešće i govorile o preduzetništvu i samozapošljavanju mladih, kao i o zagovaračkoj kampanji koju Institut provodi.
U toku konferencije održana su četiri panela:
1. Saradnja između organizacija civilnog društva i javnih vlasti na zapadnom Balkanu u politikama i procesima donošenja odluka u vezi sa zapošljivosti mladih:
​Kroz ovu sesiju razmatrani su ključni izazovi politike zapošljavanja mladih kako bi se mapirala područja potencijalne saradnje između OCD-a i javnih institucija u zemljama zapadnog Balkana i na taj način doprinijelo poboljšanju nezaposlenosti mladih. Govornici su istakli važnost učešća mladih u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, kao i djelovanju omladinskih organizacija kao predstavnika mladih na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Također istaknuta je važnost podrške lokalnim inicijativama koje predstavljaju glas mladih iz ranjivih grupa.
2. Zapošljivost na zapadnom Balkanu: ključni nalazi i preporuke
Mladi u zemljama zapadnog Balkana se suočavaju s brojnim poteškoćama u procesu tranzicije s obrazovanja na tržište rada. Jedna od ključnih prepreka s kojom se susreću je nedostatak vještina koje bi im pomogle u snalaženju u modernom i dinamičnom svijetu rada i dobivanju posla sa povoljnim uvjetima rada. Zapošljavanje mladih u zemljama zapadnog Balkana prepoznato je kao problem koji zahtjeva hitno djelovanje. Učesnici su iznijeli preporuke za zapošljavanje mladih, ali i izazove sa kojima će mladi biti suočeni usljed pandemije izazvane korona virusom. Na panelu je također predstavljena platforma WEB4JOBS, koja mladima sa Zapadnog Balkana pruža različite mogućnosti za istraživanje, obuke, poslove i razmjene.
3. Samo(zapošljavanje) – Preduzetništvo u zemljama zapadnog Balkana
Preduzetništvo mladih sve se više tretira kao jedan od vladinih strateških prioriteta, posebno u smislu rješavanja visoke stope nezaposlenosti mladih u svim zemljama zapadnog Balkana. Tokom ove sesije panelisti su govorili o preprekama na koje mladi nailaze prilikom pokretanja biznisa, preduzetničkom učenju i uvođenju preduzetništva u obrazovni sistem, ali i drugim koracima potrebnim za jačanje samozapošljavanja i preduzetništva mladih.
4. Zagovaranje zapošljavanja i poduzetništva mladih: utjecaj organizacija civilnog društva na kreiranje javne politike
Tokom posljednje sesije panelisti su predstavili svoje zagovaračke kampanje provedene tokom projekta WeB4YES. Svi partneri ovog projekta, su na temelju socijalno-ekonomskih potreba mladih nezaposlenih građana ili mladih poduzetnika, kreirali program politike zagovaranja za svoju državu. Kampanje su provođene u cilju donošenja konkretnih politika koje imaju utjecaj na polju preduzetništva i zapošljavanja mladih.
(mladi.org)

Posljednji postovi