Plaćena praksa za mlade diplomce u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini

Rok za podnošenje prijava je 08.04.2023.

Da li ste mladi diplomac i zainteresovan/a si za međunarodne odnose? Da li si znatiželjan/na da saznaš više o radu diplomatske misije i kako Delegacija EU zastupa interese i vrijednosti EU u Bosni i Hercegovini?

Mi nudimo:

Traineeship do 6 mjeseci u okviru Odjela za saradnju Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, počevši od novembra 2023.

Glavni zadaci:

Podrška radu u kontekstu EU integracija, posebno u vezi sa Instrumentom pretpristupne pomoći;
Podrška aktivnostima izvještavanja i brifinga;
Podrška aktivnostima na terenu/vidljivosti/komunikaciji;
Podrška posjetama viših predstavnika BiH, sastancima na visokom nivou, domaćoj misiji;
Povremeno doprinosite analizi politike.
tražimo:

Kvalifikacije ili posebni zahtjevi:

Najmanje diplomu prvostupnika (ili ekvivalentnu) u oblasti političkih nauka, međunarodnog prava, međunarodnih odnosa, EU poslova ili komunikacija;
Odlične analitičke, komunikacijske i vještine pisanja (na engleskom jeziku);
Poznavanje jezika Bosne i Hercegovine je prednost.

Kako se prijaviti?

Kandidati se moraju prijaviti na e-mail adresu delegation-bosnia-and-herzegovina-recruitment@eeas.europa.eu i poslati sljedeću dokumentaciju:

Detaljan standardni Europass curriculum vitae (CV) https://europass.cedefop.europa.eu/ (CV u drugom formatu neće se razmatrati)
propratno pismo u kojem se opisuje zašto želite da učestvujete u EU traineeship
i obrazac za prijavu
Molimo navedite u predmetu vašeg e-maila: Funded Traineeship – ref. 003/23

Važne informacije koje treba pročitati prije prijave

Prije nego što se prijavite, od vas se traži da proučite namjensku web stranicu kao i opće kriterije podobnosti za plaćenu traineeship (član 8 Odluke ADMIN(2017)28 – Plaćena traineeship)

Svaki odabrani pripravnik će dobiti mjesečni grant za pokrivanje životnih troškova. Sve troškove vezane za putovanja, vizu, osiguranje, smještaj snosi polaznik.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati. Nakon evaluacije svih prijava, kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na intervju. Neuspješni kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte. U slučaju da izabrani kandidati ne budu u mogućnosti da prilože traženu dokumentaciju, njihova prijava će biti odbijena.

Traineeships se može ponuditi samo u skladu sa lokalnim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom zemlje porijekla.

Građani zemalja članica EU:

moraju pružiti dokaz da će biti pokriveni od rizika od pandemije i troškova repatrijacije;
moraju se obavezati da će podnijeti zahtjev za odgovarajuću ulaznu vizu i/ili dozvolu za privremeni boravak gdje je to primjenjivo, na osnovu ugovora o traineeship-u, trajanja pripravničkog staža iu skladu sa lokalnim zakonodavstvom.

 

Preuzeto sa: www.eeas.europa.eu

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“