Postani računovođa ili diplomirani ekonomista uz međunarodne certifikate

Sa ITEP visoke škole stižu odlične vijesti za sve koji žele da ostvare karijeru u računovodstvu, ekonomiji ili preduzetništvu, danas neophodnim sferama uspješnog poslovanja.

Akcija na ITEP visokoj školi traje samo do 15. septembra i omogućava vam da izaberete jedan od dva najatraktivnija smjera – Računovodstvo i reviziju ili Poslovnu ekonomiju i preduzetništvo – i započnete najsavremeniji studij u regionu.
Pored cijenjenog zvanja diplomiranog ekonomiste, svima koji se upišu do 15. septembra obezbijeđena je i besplatna specijalizacija na BusinessAcademy u vrijednosti do čak 2.500 eura, kao i međunarodno priznati certifikati.

Prilika za sjajnu zaradu i atraktivnu karijeru

Računovodstvo i revizija i Poslovna ekonomija i preduzetništvo fokusirani su na sticanje primjenljivih i odlično plaćenih vještina u oblasti savremenog poslovanja.
Nakon završetka nekog od ovih smjerova postajete diplomirani ekonomista, odnosno diplomirani ekonomista specijalizovan za poslove računovodstva i revizije. Diploma koju steknete na kraju školovanja otvoriće vam vrata mnogih kompanija, a međunarodno priznati certifikat izdvojiće vas od konkurencije na tržištu rada.
Visoko obrazovani ekonomisti, sposobni preduzetnici, diplomirane računovođe i revizori potrebni su svakoj kompaniji bez obzira na to čime se bavi. Za ljude koji su stekli znanja i zvanja iz ovih oblasti posla ima uvijek, a plate su i do nekoliko puta veće od prosječnih.
Konkretna znanja koja usvojite tokom studija otvoriće vam vrata vodećih banki, investicionih fondova i brojnih drugih kompanija kojima su neophodni visoko obrazovani stručnjaci iz oblasti računovodstva i ekonomije. Drugim riječima, postaćete stručnjak koga svaki poslodavac želi i cijeni.

Softverski podržano učenje idealno i za zaposlene

Zahvaljujući modernom softverski podržanom učenju, studiranje na ovom odsjeku idealno je za studente iz različitih gradova, kao i za one koji rade i kojima obaveze ne dozvoljavaju da prisustvuju svakom predavanju. Putem ove jedinstvene platforme za učenje na daljinu studenti mogu u svakom trenutku i sa bilo kog mjesta sa internet konekcijom pristupiti: video-snimcima predavanja, audio-zapisima, online-skriptima i bogatoj biblioteci, PPT prezentacijama i drugim pratećim materijalima, uz svakodnevnu podršku profesora i drugih službi.

Bogat izbor certifikata kao međunarodne potvrde stručnosti

U današnjem poslovnom svijetu dvije stvari posebno se cijene: usavršavanje i specijalizacija. Upravo zato je ITEP omogućio svojim studentima besplatnu specijalizaciju na BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 eura, s kojom ćete se sigurno izdvojiti od svih drugih kandidata na tržištu rada. BusinessAcademy je institucija koja obučava polaznike po naprednim 10-mjesečnim programima za sticanje međunarodno priznatih certifikata.
Zbog specijalnog partnerstva BusinessAcademy sa Odjeljenjem za međunarodne ispite Cambridge University, završavanje specijalističkog programa omogućiće vam sticanje međunarodno priznatih certifikata, koji predstavljaju potvrdu vaše stručnosti i posebno se cijene kod poslodavaca svuda u svijetu. Odaberite program po kome želite da se usavršavate i tako produbite svoja znanja, usvojte praktične vještine i pomoću diplome i cijenjenih certifikata ponudite svoje usluge kompanijama širom svijeta.

Rezervišite svoje mjesto na ITEP-u do 15. septembra i obezbijedite sebi specijalizaciju i međunarodni certifikat

Iskoristite veliku akciju koja vam omogućava besplatno školovanje na BusinessAcademy po završetku studija. Upišite ITEP visoku školu i steknite obrazovanje koje će vas pripremiti za veoma plaćena zanimanja u regionu ili inostranstvu. Prijavite se preko ove stranice.
(nezavisne.com)