Prijavite se za takmičenje studentskih projekata

DBMC 2020 je raspisao konkurs za takmičenje studentskih pojekata za sve zainteresovane studente iz oblasti arhitekture, inženjerina i relevantnih oblasti.
OBLAST:
Arhitektura, inženjering, građevinarstvo.
Find the Type of Sweepstakes You Like Best
OPIS
Organizacioni odbor DBMC 2020, u saradnji sa Centrom za razvojnu saradnju (na katalonskom skraćenici kao CCD), koji je dio Biroa za inovacije i zajednicu (GIC) Universitat Politecnica de Catalunia · BarcelonaTECH, objavljuje poziv za podnošenje prijedloga za prvo izdanje Međunarodnog konkursa za projekte saradnje i razvoja, u okviru DBMC konferencije. Glavni cilj konkursa je podržati i prepoznati aktivno učešće univerzitetske zajednice u projektima razvojne saradnje u oblasti održivih građevinskih tehnika i materijala.
Članovi Organizacionog odbora za takmičenje biće dr Joan Moreno (Valles škola arhitekture), koju je delegirao Organizacioni odbor DBMC 2020, i g. Didac Ferrer, koji predstavlja GIC. Dr Moreno će biti predsjedavajući Organizacionog odbora za takmičenje.
Prvo izdanje DBMC-ovog međunarodnog konkursa za projekte saradnje i razvoja otvoreno je za projekte, aktivnosti obuke i druge inicijative koje se odnose na saradnju u ekonomski ugroženim zemljama koje doprinose održivom razvoju i uzimaju u obzir dugotrajnost građevinskih materijala.
Konkurs je otvoren za studente dodiplomskog i postdiplomskog studija koji su upisani u inženjerstvo, arhitekturu ili arhitektonsku tehnologiju i programe građenja građevina, a koji su takođe povezani sa neprofitnom organizacijom. Konkurs nije otvoren za projekte međunarodne saradnje koji su usmjereni prevashodno na istraživanje.
USLOVI
Konkurs je otvoren za sve studente koji čine dio univerzitetske zajednice na međunarodnom nivou, pod uslovom da su povezani sa neprofitnom organizacijom. Učesnici moraju biti upisani na zvanične kurseve (osnovni, magistarski ili doktorski programi) iz oblasti inženjerstva, arhitekture ili arhitektonske tehnologije i izgradnje građevina na bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi u trenutku prijave.
Svaki tim učesnika može podnijeti samo jednu prijavu. U skladu sa ovim zahtevom, timovi moraju odrediti voditelja projekta koji će upravljati svim ljudskim i materijalnim resursima navedenim u projektu.
Voditelj projekta potpisaće sve dokumente i djelovaće kao sagovornik između Organizacionog odbora za takmičenje i tima učesnika. Stoga voditelj projekta mora biti direktan učesnik predloženog projekta. Da bi se olakšalo široko učešće članova univerzitetske zajednice i podstakla raznolikost prijava, organizator konkursa neće dozvoliti istoj osobi da djeluje kao voditelj projekta za više od jednog unosa.
NAČIN PRIJAVE
Ukoliko želite da se prijavite neophodno je popuniti aplikacionu formu na linku: https://congress.cimne.com/dbmc2020/frontal/default.asp
ROK ZA PRIJAVU:
30. jun 2020. godine
Detaljnije: https://congress.cimne.com/
(mladiinfo.me)