Prilika za angažman mladih u šest općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini

U sklopu #MjesecMladih 2022. godine, uz finansijsku podršku Evropske unije, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) objavio je javne poziv za prijem UN volontera/ke u zajednici u oblasti angažmana mladih za područje šest partnerskih općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Ako imaš između 18 i 30 godina i živiš na području Grada Gradiška, Opština Gacko i Rudo, Općina Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Vitez i želiš angažman kojim ćeš razviti vlastite kapacitete i pomoći da se unaprijedi saradnja organizacija civilnog društva i tvoje općine/opštine ili grada, ovo je interesantna prilika za tebe! Višegodišnje partnerstvo Evropske unije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) je kroz
ReLOaD2 kreiralo šansu da pozovemo mlade osobe koje su nastanjene na području navedenih partnerskih općina/opština i gradova, a koje ispunjavaju uslove navedene u oglasu, da se prijave za objavljenu poziciju.
Grad Gradiška https://bit.ly/3SNESMS
Opština Gacko https://bit.ly/3QmSbm6
Općina Centar Sarajevo https://bit.ly/3SJvI4e
Općina Novo Sarajevo https://bit.ly/3SNG6b2
Opština Rudo https://bit.ly/3Qqht2D
Općina Vitez https://bit.ly/3Ah0I4g

Javni pozivi ostaju otvoreni do 02.09.2022‬. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom se trebaju poslati na registry.ba@undp.org. Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, ali i pruže
podršku u jačanju odnosa sa organizacijama civilog društva, građanskim/omladinskim udruženjima, kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou područja u kojem žive. Raditi će u sa dodijeljenom osobom u prostorijama lokalne institucije, a tokom trajanja ugovora (6 mjeseci), uz odgovarajuću naknadu za životne troškove, će biti u obavezi da pohađaju
certificirane obuke:
 administrativni poslovi
 osnove računarstva
 razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills)
Po završetku angažmana će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu u svrhu kreiranja boljih šansi za zapošljavanje, čime željmo skrenuti pažnju na potencijale mladih ljudi i značaj njihove uloge na putu ka Evropskoj uniji .
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).