Prvi međunarodni festival kratke književne forme – Zaton 2020

NVO  21 MAJ, Bijelo Polje, i NVO ODGOVOR-REPLY, Podgorica, raspisuju prvi međunarodni festival kratke književne forme – Zaton 2020 za neobjavljenu pjesmu, kratku priču i aforizam.

Što sve možete biti ako volite pisanje - Studentski.hr
-Tema: Slobodna.
– Autori mogu slati radove u sve tri kategorije, i to najviše:
pjesme – tri nominacije,  kratka priča – dvije nominacije, aforizmi – pet nominacija.
– Radovi moraju biti autorski i  ne mogu biti objavljivani u knjigama i ostalim štampanim publikacijama.
– Radovi moraju biti lektorisani.
– Autori mogu slati radove pisane na jezicima:
/crnogorski,srpski,hrvatski,bosanski/ bez prevoda, za ostala govorna područja potreban prijevod.
– Radove slati elektonskom poštom u jednom  naimenovanom follderu,/ime i prezime,adresa,kontakt telefon,mail adresa/,  na mail adresu festivalzaton.selektor@gmail.com
– Autori imaju pravo slati radove u sve tri kategorije.
– Radovi treba da budu otkucani u Wordu, latinicom, Font 12, Times New Roman (obavezno sa oznakama č,ć,š…) u A5 formatu
– Radove slati do 25.06 2020 godine.
– Radovi koji ne zadovoljavaju propozicije neće biti uzeti u razmatranje.
– Spisak autora koji su stekli pravo za objavljivanje radova  u zborniku bit će objavljen najkasnije do 07.07 2020 godine.
– Proglašenje pobjednika , dodjela nagrada i uručivanje zbornika obaviće se na završnoj svečanosti 12.07 2020 godine u Zatonu.
SVIM UČESNICIMA ŽELIMO MNOGO SREĆE