RAYN: Skrenuti pažnju na djecu i porodice koji su obično zanemareni

Mreža podrške romskoj djeci REYN upozorava da je izbijanje pandemije COVID-19 donijelo novi izazov, povrh onih već postojećih i dugotrajnih, pogoršavajući tešku situaciju u kojoj žive mnoge romske zajednice te smatra da je neophodno hitno skrenuti pažnju na tu djecu i porodice koji su obično zanemareni.
Organizacija Save The Children upozorava: Približno 85 tisuća ...
U saopštenju za javnost apeliraju na ‘evropske i državne vođe da se pobrinu za obezbjeđivanje uslova, tako da svako dijete bude zaštićeno i podržano u svim aspektima’.
– Znajući kakav dugoročni utjecaj rane godine imaju na zdravlje i dobrobit svakog pojedinca tokom života zabrinuti smo zbog kratkoročnog i dugoročnog utjecaja koji će kriza, uslijed COVID-19, imati na romsku djecu koja žive na marginama – navodi se.
Evropsku komisiju i druge evropske institucije, između ostalog, pozivaju da u glavne programe oporavka uključe mjere koje će eksplicitno tretirati izazove s kojima se suočavaju ranjiva djeca i porodice, uključujući Rome, u cilju osiguravanja da prava, usluge i dobra dođu do svih građana EU.
Pozivaju nosioce vlasti da djeluju sada osiguravajući romskim porodicama pristup osnovnoj infrastrukturi poput tekuće i pitke vode i kanalizacije, garantirajući adekvatne higijensko-sanitarne i zdravstvene uvjete unutar formalnih i neformalnih naselja.
Zalažu se i za osiguranje medicinskih materijala, poput zaštitnih maski i rukavica u romskim zajednicama, kao i adekvatne informacije o mjerama prevencije.
– Pozivamo  vlasti da deluju pripremajući adekvatne, pravovremene i nediskriminatorne planove zdravstvenih intervencija koji će spriječiti širenje COVID-19 unutar romskih naselja u slučaju potvrđene zaraze virusom – navodi se.
REYN je zajednica stručnjaka i profesionalaca iz oblasti ranog djetinjstva koji promovišu dobrobit i holistički razvoj romske djece tokom njihovih ranih godina. Aktivni su u 11 evropskih država.
Kako u saopćenju za javnost naglašavaju, romska populacija je najbrojnija manjina u Evropi, od kojih su 80 posto djeca i porodice koje žive u siromaštvu, bez adekvatnog stambenog prostora.
Mnoga nemaju pristup električnoj energiji, tekućoj i pitkoj vodi, te kanalizaciji. Na njihove živote utječu prisilne deložacije, slab pristup osnovnim obrazovnim i zdravstvenim uslugama, te uslugama socijalne pomoći, kao i rastuća diskriminacija, segregacija i isključivanje.
(FENA)