Slađana Kajkut: Udruženje omladine sa invaliditetom “INFOPART” – DIGITALNA AKADEMIJA

CAT Bosna i Hercegovina svojim prisustvom na društvenim mrežama ponudila je mladima u BiH i regionu nove pristupe u aktivizmu, naročito kada je riječ o onom koji se dešava na društvenim mrežama.

Stoga u želji da svoje znanje prenesemo i na ostale mlade širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa eminentnim omladinskim radnicama iz Srbije Ivanom Volf i Marinelom Šumanski donosimo našu prvu Digitalnu akademiju za menadžere društvenih mreža!

Digitalna akademija okuplja 24 najmotivisanija mlada menadžera društvenih mreža iz organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, došlo je vrijeme da vam predstavimo Slađanu Kajkut, koja nam dolazi iz Udruženja omladine sa invaliditetom “InfoPart”.

Slađana Kajkut ima 24 godine  dolazi nam iz Banja Luke. Grad u kome je rođena i u kome studira na Ekonomskom fakultetu. Grad gdje je kako sama kaže stekla divne prijatelje i po njenom skromnom mišljenu najljepši gard.
Kroz školovanje i svakodnevni život suočena je sa poteškoćama osoba sa invaliditetom ( jer i sama ima problem pri kretanju) iz tih raloga  prvo je počela da se edukuje i prisustvuje raznim skupovima koje organizuje Udruženje omladine sa invaliditetom “INFOPART”. Kada se pojavila prilika zaposlila se u Udruženju gdje je i dalje ativna. Neki od hobija Slađane su: slušanje muzike, šetnja u prirodi…
Udruženje omladine sa invaliditetom “INFOPART” radi na stvaranju jednakih mogučnosti za uključenje djece i omladine sa invalidietom u život zajedince. Zalaže se za stvaranje uslova za poštovanje razlika i prihvatanje invaliditeta kao dijela ljudske raličitosti.
Nastoji da prati svjetske trendove u rješavanju problema mladih sa invaliditetom. Njihove ključne oblasti su: stvaranje pristupačnijeg okruženja ( uklanjajne arhitektonskih i informacionih barijera), obrazovanje, zapošljavanje, stvaranje uslova za aktivnije i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih sa invaliditetom.
Dio si prve CAT Digitalne Akademija, koja su tvoja očekivanja?
“Na CAT digitalnu akademiju prijavila sam se iz dva razloga, prvi je kako bih se upoznala sa različitim programima i lakše ih koristila kroz buduće poslovne izazove. Drugi razlog je kako bi povećala vidljivost Udruženja omladine sa invaliditetom “INFOPART”, moja težnja a i težnja Udruženja je da mijenja sliku društva o ovoj populaciji. Kako je danas internet veoma rasprostranjen i dostupan većini  u njihovim domovima to mnogo olakšava OSI da se uključuju u razne aktivnosti online aktivizma s obrirom na razne prepreke tih osoba od kretanja, poteškoća prisustovanja raznim skupovima u zajednici.”
Online aktivizam, šta smatraš da su njegove prednosti i da li postoje mane?
“Online aktivizam je odličan iz nekoliko razloga: omogućava vidljivost i napredovanje raličitih slojeva društva, organizacija i na kraju dovodi i do izražaja samog pojedinca (čovjeka). Omogućava da se borimo za promjene u društvu na lakši i pristupačniji način. Izražavajući se preko interneta imamo mnogo manje kočnica, mnogo više slobode da direktnije kažemo ono što mislimo, ali upravo to može biti i nedostatak. Zato je i važano da mi koji izražavamo svoj aktivizam na internetu prolazimo edukacije koje će nam pomoći da na pravi način pošaljemo poruku drugim ljudima.”
Koja je tvoja poruka mladima u Bosni i Hercegovini?
“ŠIRITE ZNANJE I BUDITE AKTIVNI, JER NA TAJ NAČIN POMJERAMO GRANICE!”
Online aktivizam u Bosni i Hercegovini dolazi na velika vrata!