Studentska praksa – Global Young Talent Program – Together;

Global Young Talent Program – Together

Naša matična kompanija sa sjedištem u Istanbulu i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, iz kojih imamo samo pozitivne utiske.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 6 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično. S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu (650 KM/mjesečno) i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Za realizaciju prakse u 2023. godini smo se odlučili za odabir pet studenata sa Univerziteta u Tuzli (III, IV godina, postdiplomski studij i doktorski studij), tačnije jedan student sa Pravnog fakulteta, jedan student sa Rudarsko geološko građevinskog fakulteta (smjer građevinarstvo), jedan student sa Ekonomskog fakulteta i dva studenta sa Tehnološkog fakulteta.

Prijavni obrazac možete preuzeti kod Prodekana za nastavu i strudentska pitanja dr. sc. Amre Babajić, vanr. prof.

Popunjene obrasce također vraćate prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

Sretno!

Facebook

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“