British Council: “Media for all”

“Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu” je regionalni projekat, finansiran od strane vlade Velike Britanije. Projektom će biti podržane lokalne (i nacionalne) nezavisne medijske kuće sa ciljem da postanu usmjerenije ka publici, ali i finansijski...

Posao: Moodle administrator za BiH

Trajanje i lokacija zadatka: januar 2021 – mart 2022, Bosna i Hercegovina. Zadatak: British Council traži Moodle Administratora (MA) za upravljanje online treninzima za direktore škola, i nastavnike razvijene u sklopu programa Škole za 21. vijek u Bosni i Hercegovini....