Agora centar | Sa mačkama u zajednici (VIDEO)

Naš serijal emisije #SamackamaUZajednici​​ se nastavlja! U drugom izdanju nove sezone predstavljamo vam aktivnosti Agora centra Tuzla. #CATBiH​​​ u saradnji sa Radio televizijom 7 Tuzla (#RTV7​​​) realizuje ovu emisiju, u kojoj je pažnja posvećena aktuelnim društvenim...

RETROSPEKTIVA CAT AKTIVNOSTI 2020

U 2020. godini Omladinski Resursni Centar Tuzla u sklopu kampanje CAT Bosna i Hercegovina radila je na mnogim aktivnostima. Naš fokus je prije svega uvijek bio usmjeren na mlade, a uspjeli smo da čak i za vrijeme pandemije istaknemo upravo njih i njihove ambicije kroz...