Donosimo 4 trenda koja će oblikovati tržište rada!

U proteklih nekoliko mjeseci u poslovnim krugovima, rad na daljinu i virtuelni sastanci obilježili su radnu dinamiku, kako velikih korporacija, tako i manjih kompanija i timova.  Način na koji mnogi od nas trenutno rade, promijenio se u veoma kratkom periodu, više...